ვულფის ტალღები (Wolfe Waves)

ვულფის ტალღები - ტექნიკური ანალიზის ერთ-ერთი მეთოდია, რომელიც ეფუძნება გარკვეული ფასური პატერნების მოძიებას. რუბრიკაში განხილულია ვულფის ტალღების თეორიული საკითხები.

 

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სტატიაში განვიხილავთ ფიბონაჩის არხების და ვულფის ტალღების კობინაციის მეთოდს.

მე-4 ტალღის თავისებურებები

არც თუ ისე იშვიათად ბაზარზე შევხვდებით სიტუაცია, როდესაც ვულფის ტალღის მეოთხე ტალღა ფორმირდება სამკუთხედის ფორმით.

ვულფის ტალღების პრაქტიკული გამოყენება

ისევე როგორც ანალიზის სხვა მეთოდებშიც, ვულფის ტალღების გარკვეული პროცენტიც შესაძლებელია საბაზრო სიტუაციისგან განსხვავებული იყოს. ამიტომ საჭიროა ფილტრაციის დამატებითი მეთოდების გამოყენება. ასეთებად შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ელიოტის ტალღები, იაპონური სანთლების პატერნები, ფიბონაჩის დონეები მიურეი, ასევე ანალიზის სხვა მეთოდებიც.

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა

დაღმავალი (დათვის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს  აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღის ზუსტ, სარკისებრ პროექციას.

ვულფის ტალღების მაგალითები

ვინაიდან ვულფის ტალღების იდენტიფიკაციისათვის წესების ცოდნასთნ ერთად უმნიშვნელოვანესია ტალღების ვიზუალური აღქმა, ამიტომ ამ სტატიაში განვიხილოთ ამ პატერნის კიდევ ორი მაგალითი.

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს სხვადასხვა მიმართულების მქონე ტალღების სერიას, რომლებიც ქმნიან ფასურ პატერნს. ყოველი ტალღა აღინიშნება ციფრით.

ვულფის ტალღები და მოდელი "სამი ინდიელი"

ფორექსზე მოდელებს ახასიათებს ციკლურობა. ზოგიერთი მოდელი ერთმანეთის მსგავსია თვისობრივად და ხშირად ისე ხდბა რომ ტრეიდერს ერევა ერთმანეთში.

ვულფის ტალღები, Wolfe Waves (შესავალი)

ვულფის ტალღების სისტემა შემუშავებული იქნა ბილ ვულფის მიერ, რომელიც  წლების მანძილზე წარმატებულად საქმიანობდა/ვაჭრობდა S&P სავაჭრო ინსტრუმენტზე.

Sweet Zone ვულფის ტალღებში

ვულფის ტალღებში ხშირ შემთხვევებში მე-5 ტალღა იმყოფება 1-3 წრფის გარეთ. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას რომ მოდელი არ შედგა.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top