ფორექსის ტექნიკური ანალიზი

არის ისტორიულ და მიმდინარე მოვლენებზე დაყრდნობით, სავაჭრო ტერმინალში აგებული გრაფიკების მეშვეობით მიღებული მონაცემების ერთობლიობით შექმნილი ანალიზური სურათი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ დასკვნები ფასის შემდგომი მოძრაობის სავარაუდო მიმართულების შესახებ.

 

წინააღმდეგობა და მხარდაჭერა ფორექსზე

ფორექსის ტექნიკური ანალიზის საფუძველს წარმოადგენს წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის ხაზების/დონეების გამოყენება.

ტრენდის დინამიკა ფორექსზე

ისევე როგორც ნებისმიერ მოძრაობას, ფორექსზე ტრენდსაც აქვს თავისი დინამიკა, რომელიც გვაძლევს შესაძლებლობას გავერკვიოთ იმაში, თუ რა ხდება სავალუტო ბაზარზე.

ტრენდის ხაზი (Trend Line)

ტრენდის ხაზები (Trend Line) – გრაფიკზე დატანილი წრფეები და მონაკვეთებია, რომლებიც დროის გარკვეულ პერიოდში აერთებენ ყველაზე მნიშვნელოვან მაქსიმუმებს ან მინიმუმებს.

ფორექსის ბაზრის სტატუსის (მდგომარეობის) განსაზღვრა

ფორექსის ტექნიკური ანალიზის შესახებ დაწერილია ასეულობით წიგნი და ათასობით სტატია, მაგრამ დამწყებისთვის საკმაოდ რთული ამოცანაა გაიგოს, თუ რაში მდგომარეობს ტექნიკური ანალიზის არსი.

ფორექს მოცულობა - მნიშვნელობა და ანალიზი

ბაზრის მდგომარეობის ანალიზის და ტრენდის მოძრაობის შემდგომი პროგნოზირების პროცესში, ისეთ ცნებას, როგორიცაა ფორექს მოცულობა, საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა გააჩნია.

ტექნიკური ანალიზის საბაზო აქსიომები

უკანასკნელი წლების (მინიმუმ 30 წლის) განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად, მოდერნიზაცია განიცადა ფორექსის ბაზრის ტექნიკურმა ანალიზმაც.

ბაზრის გახსნისა და დახურვის ფასები

ფორექსზე ვაჭრობისას არსებობს უამრავი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელთა მიხედვითაც შესაძლებელია დასკვნების გაკეთება ბაზარზე არსებული მიმდინარე სიტუაციის შესახებ.

ტექნიკური ანალიზის ფიგურები

ტრენდის პროგნოზირებისას, გრაფიკული ანალიზი ყველაზე გამოყენებადი ინსტრუმენტია, რომლის მეშვეობით მიღებული სიგნალები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის ფიგურებს.

მინიმუმები და მაქსიმუმები

ამ ორი მაჩვენელის მნიშვნელობის როლის შეფასება შეუძლებელია, ვინაიდან სავაჭრო სტრატეგიების, მეთოდების და სისტემების უმრავლესობა იყენებს მათ.

ტექნიკური ანალიზის შესავალი

ტექნიკური ანალიზი, სავალუტო ბაზრის შესწავლის საკმაოდ რთული მეთოდია, მიუხედავად ამისა, თუ თქვენ სამუდამოდ მოხვედით ბაზარზე, მაშინ ტექანალიზის შესწავლას და გამოყენებას ვერსად გაექცევით.

ფორექსის ტექნიკური ანალიზის მეთოდები

ფორექსის ბაზარზე ვაჭრობისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი (თუ ძირითადი არა) ინსტრუმენტია ტექნიკური ანალიზი, რომელიც მოიცავს ბაზრის სიტუაციური განსაზღვრის სხვადასხვა მეთოდებს.

ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი

ფორექსის ბაზრის ტექნიკური ანალიზი არის ფასის მოძრაობის პროგნოზირების საშუალება, რომელსაც საფუძვლად უდევს ვაჭრობის მოცულობის და ვალუტაზე მოთხოვნილების ისტორიული მონაცემები.

წინააღმდეგობის და მხარდაჭერის ხაზები

წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის ხაზები წარმოადგენს საკმაოდ მარტივ ინსტრუმენტს ფორექსის ბაზარზე.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top