ფორექსის სტანდარტული ინდიკატორები

ტექნიკური ინდიკატორი, მოცულობის ინდიკატორი, ტრენდის ინდიკატორი, ოსცილატორი — არის მათემატიკური გამოთვლების რეზულტატი, რომელიც ეყრდნობა ფასის და/ან მოცულობის (Volume) მაჩვენებლებს. მიღებული სიდიდეები გამოიყენება ფასების ცვლილებების პროგნოზირებისათვის. არსებობს უამრავი სხვადასხვა ინდიკატორი, რომელთაგან უმრავლესობა, რბილად რომ ვთქვათ, არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ამ რუბრიკაში კი განვიხილავთ იმ კლასიკურ ინდიკატორებს, რომლებიც შედის სავაჭრო ტერმინალის MetaTrader 4-ის სტანდარტულ კომპლექტში. ეს ინდიკატორები გამოყენებულია მრავალ კლასიკურ, წარმატებულ სტრატეგიაში, ამიტომაც გავამახვილე მათზე ყურადღება. აქვე ავღნიშნავ, რომ ზოგი ბროკერის სავაჭრო ტერმინალში, ქვემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორებიდან ზოგიერთი არ შედის სტანდარტულ კომპლექტში, თუმცა მათი გადმოწერა შეგიძლიათ ამავე საიტიდან - განხილული ინდიკატორის სტატიის ბოლოში გამოტანილი ბმულიდან.

 

Ultimate Oscillator (დასასრულის ინდიკატორი; Окончательный Осциллятор)

ჩვეულებრისამებრ ოსცილატორები ერთმანეთს ადარებენ ფინანსური ინსტრუმენტის დაგლუვებულ ფასს და ფასის n-პერიოდის წინანდელ მნიშვნელობას. ლარი უილიამსის (Larry Williams) თეორიის მიხედვით, მსგავსი ინდიკატორების ეფექტურობა იცვლება გამოთვლისათვის აღებული ერთეული პერიოდების რაოდენობიდან გამომდინარე. ამიტომ მან შექმნა დასასრულის ოსცილატორი (Ultimate Oscillator), რომელიც იყენებს სხვადასხვა პერიოდში გაანგარიშებულ სამი ოსცილატორის შეწონილ ჯამს.

Williams' Percent Range, %R (უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი; Процентный Диапазон Вильямса)

უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი (Williams' Percent Range, %R) - არის დინამიკური ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს გაჯერებული ყიდვა/გაყიდვის მდგომარეობას.

Price Rate of Change, ROC (ფასის ცვლილების სიჩქარე; Скорость Изменения Цены)

როგორც ცნობილია ფასი ზემოთ-ქვემოთ მოძრაობს ციკლურად, ტალღისებურად. ციკლური მოძრაობა არის ინვესტორების მოლოდინების ცვლილებების შედეგი, ხარების და დათვების ბრძოლა ფასზე კონტროლისათვის.

Stochastic Oscillator (სტოჰასტიკური ოსცილატორი; Стохастический Осциллятор)

სტოჰასტიკური ოსცილატორი (Stochastic Oscillator) ადარებს დახურვის მიმდინარე ფასს დროის არჩეულ პერიოდში ფასების დიაპაზონთან.

Fractals (ფრაქტალები; Фракталы)

ყველა ბაზრისთვის დამახასიათებელია ის ფაქტი, რომ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ფასები არც თუ ისე ენერგიულად იცვლება. მხოლოდ მცირე პერიოდში (15–30 პროცენტი) შეინიშნება ტრენდული ცვლილებები. ეს არის ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი მოგების მიღებისათვის, როდესაც ბაზარზე ფასები იცვლება ტრენდის შესაბამისად.

Relative Vigor Index, RVI (შედარებითი მხნეობის ინდიკატორი; Индекс Относительной Бодрости)

შედარებითი მხნეობის ინდიკატორი (Relative Vigor Index, RVI) გამომდინარეობს იმ მოსაზრებიდან, რომ ხარის ბაზარზე დახურვის ფასი, როგორც წესი უფრო მეტია, ვიდრე გახსნის ფასი. პირიქით ხდება - დათვის ბაზარზე.

Awesome Oscillator, AO (ბილ უილიამსის გასაოცარი ოსცილატორი; Замечательный Осциллятор Билла Вилльямса)

ბილ უილიამსის გასაოცარი ოსცილატორი (Awesome Oscillator, AO) — ეს არის 34 პერიოდიანი მარტივი მცოცავი საშუალო, რომელიც აგებულია ბარების შუა წერტილების მიხედვით (H+L)/2, რომელსაც აკლდება 5 პერიოდიანი მარტივი მცოცავი საშუალო, რომელიც აგებულია ბარების ცენტრალური წერტილების მიხედვით (H+L)/2. ოსცილატორი ზუსტად გვეუბნება, თუ რა ემართება მამოძრავებელ ძალას ამ მომენტში ბაზარზე.

Moving Average of Oscillator (მცოცავი საშუალოს ოსცილატორი; Скользящая Средняя Осциллятора)

მცოცავი საშუალოს ოსცილატორი(Moving Average of Oscillator, OsMA) - ეს არის ოსცილატორსა და ოსცილატრის დაგლუვებას შორის განსხვავება.

Alligator (ალიგატორი; Аллигатор)

დროის ყველაზე მეტ მონაკვეთში ბაზარი არსაით არ მოძრაობს. დროის მხოლოდ 15–30% -ის განმავლობაში ბაზარი ქმნის გარკვეულ ტებდენციებს და სწორედ ამ პერიოდში ბაზრის მოძრაობის ტენდენციების წყალობით ტრეიდერები შოულობენ თავისი მოგების დიდ ნაწილს.

Relative Strength Index, RSI (ძალის შედარებითი ინდექსი; Индекс Относительной Силы)

შედარებითი ძალის ინდიკატორი (Relative Strength Index, RSI) არის ფასის თანმდევი ოსცილატორი, რომელიც მერყეობს 0-დან 100-მდე დიაპაზონში. ამ ინდიკატორის ცნების შემოტანისას უ.უილდერი იძლეოდა რეკომენდაციას გამოყენებული ყოფილიყო 14 -იანი პერიოდის ვარიანტი. შემდგომში გავრცელდა ამ ინდიკატორის 9 და 25-იანი პერიოდების ვარიანტები.

Acceleration/Deceleration, AC (აჩქარება/შენელების ინდიკატორი; Технический Индикатор Ускорения/Замедления)

ფასი - არის უკანასკნელი ელემენტი, რომელიც იცვლება. მანამ, სანამ შეიცვლება ფასი, იცვლება ბაზრის მამოძრავებელი ძალა, ხოლო მანამდე სანამ მამოძრავებელი ძალა შეიცვლის თავის მიმართულებას, მამოძრავებელი ძალის აჩქარება უნდა შემცირდეს და გაუტოლდეს ნოლს.

Moving Average Convergence/Divergence, MACD (მცოცავი საშუალოს კონვერგენცია/დივერგენცია, MACD; Схождение/Расхождение Скользящих Средних)

Moving Average Convergence/Divergence, MACD ტენდენციის თანმდევი დინამიკური ინდიკატორია. იგი აჩვენებს ორ მცოცავ საშუალოს შორის  თანაფარდობას.

Williams'Accumulation/Distribution, W_A/D (უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса)

უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი (Williams'Accumulation/Distribution, W_A/D) წარმოადგენს ფასის პოზიტიური "დაგროვებითი" მოძრაობების და ფასის ნეგატიური "განაწილებითი" მოძრაობების ჯამს.

Momentum (ტემპის ინდიკატორი; Индикатор Темпа)

ინდიკატორი ზომავს ფასის ცვლილების სიდიდეს გარკვეული პერიოდის გარკვეულ მონაკვეთში.

Parabolic SAR, Stop & Revers (პარაბოლური სისტემა SAR; Параболическая Система SAR)

ტექნიკური ინდიკატორი პარაბოლური სისტემა SAR - შემუშავებულია ტრენდული ბაზრების ანალიზისათვის. ინდიკატორი უნდა დავიტანოთ ფასების გრაფიკზე.

Ichimoku Kinko Hyo (ინდიკატორი იშიმოკუ კინკო ჰაიო; Индикатор Ишимоку Кинко Хайо)

ინდიკატორი გამოიყენება ბაზრის ტრენდის განსაზღვრისათვის, მხარდაჭერის და წინააღმდეგიბის დონეების განსაზღვრისათვის  და ყიდვისა და გაყიდვის სიგნალების გენერაციისთვის. ინდიკატორი კარგად მუშაობს დღიურ და თვის გრაფიკებზე.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top