<

ფორექსის (სავაჭრო ტერმინალის) სკრიპტები

p>სკრიპტებს - ფორექსზე უწოდებენ ისეთ პროგრამებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმინალში, ავტომატურ რეჟიმში ახორციელებენ ამა თუ იმ არასავაჭრო ოპერაციებს (ორდერების გათიშვა, მცოცავი სტოპ ლოსი და ა.შ.), ან გვიჩვენებენ ბაზარზე მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებს (სავაჭრო სესიების პერიოდები, მოცემული პერიოდების მაქსიმუმების და მინიმუმების დონეები). ზოგჯერ სკრიპტები ინდიკატორების როლში გვევლინებიან, თუმცა თავისი არსით და პარამეტრული თუ ოპერაციული შემადგენობით განსხვავდებიან მათგან.

 

Risk Advisor - სავაჭრო გარიგების მოცულობის სკრიპტი

ბევრ შემთხვევაში ფორექსზე წარმატებული ვაჭრობა დამოკიდებულია ისეთ პარამეტრზე, როგორიცაა სავაჭრო გარიგების მოცულობა.

Swimming Spread - მცურავი სპრედის სკრიპტი

მცურავი სპრედით ვაჭრობას გააჩნია, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი მხარე.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top