სავალუტო წყვილები

ფორექსზე მუშაობის მთავარი ინსტრუმენტია. რუბრიკაში შერჩეული და განხილულია ყველაზე პოპულარული სავალუტო წყვილები. განვსაზღვრავთ წყვილების მოძრაობის ლოგიკას და ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ ვალუტის კურსზე. განვიხილავთ რეკომენდაციებს, თუ როდის არის უფრო მომგებიანი ამა თუ იმ ვალუტაზე ვაჭრობა.

 

სავალუტო წყვილი GBP/USD

სავალუტო წყვილი GBP/USD ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინსტრუმენტია, რასაც წყვილში შემავალი ვალუტების მაღალი ვოლატილობა განაპირობებს.

სავალუტო წყვილი AUD/USD (დამატებითი ცნობები)

სავალუტო წყვილი ავსტრალიური დოლარი/აშშ დოლარი - ჟარგონზე მას კენგურუს უწოდებენ, არის ზომიერად ვოლატილური წყვილი.

სავალუტო წყვილი USD/CHF

სავალუტო წყვილი USD/CHF ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სავაჭრო ინსტრუმენტია. პოპულარობა განპირობებულია წყვილში მსოფლიო ვალუტის აშშ დოლარისა და ყველაზე სტაბილური ვალუტის შვეიცარიული ფრანკის მონაწილეობით.

სავალუტო წყვილი USD/CAD

სავალუტო წყვილი USD/CAD შედის ფორექსის სავალუტო ბაზრის ყველაზე პოპულარული სავალუტო წყვილების ათეულში. პოპულარობა უზრუნყოფილია წყვილის მაფორმირებელი ვალუტებით.

სავალუტო წყვილი GBP/CHF

სავალუტო წყვილი GBP/CHF (ბრიტანული ფუნტი სტერლინგი/ შვეიცარიული ფრანკი) შედგება ყველაზე სტაბილური ევროპული ვალუტებისაგან. სწორედ ეს არის მისი პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი.

ვოლატილური სავალუტო წყვილები

სავალუტო წყვილების ვოლატილობა უდიდეს გავლენას ახდენს მოგების სიდიდეზე.

სავალუტო წყვილი GBP/JPY

სავალუტო წყვილი GBP/JPY სავაჭრო მოცულობების მიხედვით ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეა ფორექსის სავალუტო ბაზარზე. მის მოძრაობას ახასიათებს დინამიზმი და დღიური მოძრაობის საკმარისად გრძელი მანძილები.

სავალუტო წყვილი EUR/USD

სავალუტო წყვილი EUR/USD არის ფორექსის ბაზრის ყველაზე პოპულარული სავაჭრო ინსტრუმენტი და ეს პოპულარობა ბაზირებულია რამდენიმე მიზეზზე.

სავალუტო წყვილი NZD/USD

სავალუტო წყვილი NZD/USD დამსახურებლად სარგებლობს პოპულარობით, ვინაიდან მას წამყვანი როლი უკავია სავაჭრო მოცულობების სიდიდის თვალსაზრისით, აგრეთვე მისი დინამიზმისა და ერთგვარი სიმშვიდის გამო.

სავალუტო წყვილი EUR/JPY

EUR/JPY – შედის ფორექსის ბაზრის ყველაზე პოპულარული სავაჭრო ინსტრუმენტების სიაში. ასეთი პოპულარობა განპირობებულია იმით, რომ წყვილში შემავალი ვალუტები განეკუთვნებიან სხვადასხვა ეკონომიკურ ზონებს და თითოეული მათგანის კურსზე მოქმედებენ სრულიად განსხვავებული ფაქტორები.

სავალუტო წყვილი EUR/GBP

სავალუტი წყვილი EUR/GBP - წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ და პოპულარულ ინსტრუმენტს. მისი ხიბლი მგდომარეობს მისი მოძრაობის დინამიურობაში. წყვილში არსებულ ორივე ვალუტაზე თითქმის ერთი და იგივე ფაქტორები ზემოქმედებენ, ხოლო ცალ-ცალკე აშშ დოლართან დაწყვილებულებს ძალიან ხშირად ახასიათებთ კორელაცია, ანუ პარალელური ზრდა და კლება.

სავალუტო წყვილის არჩევა

ფორექსზე ვაჭრობის დაწყებამდე საჭიროა რამდენიმე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოქმედებების განხორციელება.

პოპულარული სავალუტო წყვილები

სავალუტო წყვილის არჩევა მნიშვნელოვანი საკითხია. წყვილზე ვაჭრობის დასაწყისში გასათვალისწინებელია არაერთი ნიუანსი, რომელიც მას ახასიათებს. ამ ნიუანსებიდან გამომდინარეობს წესებიც, რომელთა დაცვაც რეკომენდებულია.

სავალუტო წყვილების კორელაცია

ისეთი ცნება, როგორიცაა სავალუტო წყვილების კორელაციის ცნება ხშირად შეგხვდებათ ფორექსზე.

წყვილი XAU/USD

სავაჭრო ინსტრუმენტი XAU/USD (ოქრო/აშშ დოლარი) ფორექსზე პოპულარობით სარგებლობს. ეს პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ ჩვეულებრივი სავალუტო წყვილებისაგან, ანალიზის სახეობების გამოყენების თვალსაზრისით, არაფრით განსხვავდება.

სავალუტო წყვილების ზოგადი დახასიათება

როგორც ვიცით დედამიწაზე უამრავი ვალუტის (ფულის ერთეულის) სახეობა არსებობს. მათ შორის ზოგი კონვერტირებადია, ზოგი არა, მაგრამ კონვერტირების საკითხი სხვა თემაა და მას ამ საიტზე ალბათ არასოდეს განვიხილავ.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top