ფორექსის სავაჭრო ნიუანსები

ვისწავლით ათასგვარ სტრატეგიებს, ვაჭრობის ტაქტიკებს, ანალიზის სახეობებს და ა.შ., მაგრამ როგორც ყველაფერში, ასევე ფორექსშიც არსებობს ის ნიუანსები რომლებიც აუცილებელია წარმატებული ფორექს ბიზნესისთვის.

 

ფორექს დღესასწაულები

ფორექსის სავალუტო ბაზარზე მუშაობის დროს მნიშვნელოვანი ასპექტია იმ ძირითადი სადღესასწაულო თარიღების გათვალისწინება, რომელთა არცოდნის გამო შესაძლებელია მუშაობაში შეფერხება შეგვექმნას და დავზარალდეთ კიდეც.

სიახლეებზე ვაჭრობის სტილისტიკა

მნიშვნელოვან ფინანსურ და ეკონომიკურ სიახლეებზე ვაჭრობისათვის საჭიროა ვიცოდეთ სიახლეების გამოქვეყნების დრო და თარიღი, აგრეთვე მისი გავლენის მოსალოდნელი/ზოგადი კანონზომიერება ამა თუ იმ ვალუტის მოძრაობის მიმართულებაზე.

სტოპ ლოსის დაყენების ძირითადი წესები

სტოპ ლოსის დაყენების ირგვლივ უამრავი დისკუსია და კამათია. ყველა ტრეიდერს საკითხისადმი საკუთარი მიდგომა აქვს ამ მნიშვნელოვანი პარამეტრის დაანგარიშებისას. ზოგი კი საერთოდ არ აყენებს ამ ორდერს და რისკებს ალტერნატიული მეთოდებით აზღვევენ.

ავტოტრეიდინგი

ავტოტრეიდინგი ფორექსზე გულისხმობს ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციების განხორციელებას ავტომატურ რეჟიმში. მაგრამ ავტოტრეიდინგი სულაც არ ნიშნავს მხოლოდ ავტომატური სავაჭრო სისტემების/პროგრამების, ანუ მრჩეველების გამოყენებით ვაჭრობას.

ორდერის დახურვის რეკომენდაციები

ორდერის დახურვას აქვს არანაკლები მნიშვნელობა, ვიდრე ბაზარზე შესვლას. თუ მეორე შემთხვევაში ძირითადი დატვირთვა მოდის ტრენდის მოძრაობის მიმართულების და შესვლის წერტილის სწორ განსაზღვრაზე, მეორე შემთხვევაში საჭიროა მაქსიმალური მოგება ამოვიღოთ ბაზრიდან და შევეცადოთ არცერთი პუნქტი არ დავკარგოთ.

როგორ განვსაზღვროთ (გამოვიცნოთ) ტრენდის შემობრუნება

ტრენდის მიმართულების დროული განსაზღვრა/ამოცნობა წარმოადგენს ფორექსზე წარმატებული ტრენდული ვაჭრობის საფუძველს.

ფორექსის მუშაობის დრო

ფორექსის მუშაობის დრო გულისხმობს სხვადასხვა სავალუტო ბაზარზე სავაჭრო სესიების გახსნისა და დახურვის პერიოდებს.

მოთხოვნისა და მიწოდების გავლენა ფორექს ბაზრის ტრენდზე

ნებისმიერი ბაზარის ფასწარმოქმნაზე ყველაზე მეტ გავლენას ახდენს ორი ფაქტორი - მოთხოვნა და მიწოდება.

SMS სიგნალები ფორექსზე (დეპოზიტის გარეშე)

SMS სიგნალების სისტემა არის მომსახურების სახეობა, რომლის გამოწერის შემდეგ ტრეიდერი იღებს შეტყობინებას, ამა თუ ინ ფასურურ დონეზე პოზიციის გახსნის რეკომენდაციით. ამ სერვისის სარგებლობისათვის, საჭიროა შესაბამისი ღირებულების გადახდა.

რა არის რექვოტი (Requote)

Requote (რექვოტი) – არის ძალიან ხშირი მოვლენა, რომელსაც შეხვდებით ახალი ორდერის გახსნის დროს, როდესაც სავაჭრო ტრემინალში დააჭერთ ღილაკებს: Buy ან Sell.

ფორექსის ბაზარზე შესვლა

ნებისმიერი ტრეიდერისათვის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხს წარმოადგენს ფორექსის ბაზარზე შესვლა.

კომპიუტერი ფორექსისთვის

ფორექსზე ვაჭრობა წარმოუდგენელია კომპიუტერისა და ინტერნეტის გარეშე. თუ წარსულში ტრეიდერისათვის საკმარისი იყო ტელეფონი და ვალუტების კოტირებების არხი, ამჟამად ვაჭრობა მთლიანად ეფუძნება პროგრამულ ტერმინალს, რომელიც დაინსტალირებული უნდა იყოს კომპიუტერში.

სტოპ ლოსის გამოთვლა

სტოპ ლოსი წარმოადგენს რისკების მინიმიზაციის ყველაზე ქმედით ბერკეტს. მისი დაყენება არც თუ ისე მარტივი ამოცანაა და საჭიროებს ზუსტი გამოთვლების ჩატარებას.

Carry Trade - მოგება საპროცენტო განაკვეთების ხარჯზე

Carry Trade - საფინანსო ბაზრის ერთ-ერთი სავაჭრო მეთოდია და საკმაო პოპულარობით სარგებლობს ფორექს ტრეიდერებს შორის, რადგან მისი გამოყენებით მოგების მიღება პროგნოზირებადობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა.

ტეიკ პროფიტის სწორად დაყენება

ტეიკ პროფიტ ორდერი გამოიყენება მოგების ავტომატური ფიქსაციისათვის. მისი გამოყენებით აღარ არის საჭირო სავაჭრო პროცესზე მუდმივი დაკვირვება.

როგორ მიმდინარეობს ტიკური ვაჭრობა

ტიკური ვაჭრობა არის ვაჭრობის სტილი, რომლის დროსაც მოგების მიღება ხდება სავალუტო კურსის მცირედი ცვლილების ხარჯზე. ასეთი ვაჭრობა ხორციელდება დღიური გრაფიკის მინიმალურ ინტერვალებზე, ვინაიდან კურსის ცვლილებები ზოგჯერ წამების განმავლობაში ხდება.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top