სანთლური ანალიზი

არის სავაჭრო ტერმინალში გრაფიკზე გამოსახული (უკვე ჩამოყალიბებული) იაპონური სანთლის ან სანთლების კომბინაციისაგან მიღებული გრაფიკული სურათის მეშვეობით, შესაბამისი ალგორითმის მიხედვით, ტრენდის შემდგომი ტენდენციის განსაზღვრის მეთოდი.

 

ტრენდის შესუსტების სანთლური მოდელი "საფოსტო მტრედი"

ფორექსზე ვაჭრობისას ორდერის სწორად გახსნასთან ერთად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბაზრიდან დროულად გამოსვლასაც. მნიშვნელოვანია არა მარტო მოგების მიღება, არამედ მისი შენარჩუნებაც.

სანთლური ანალიზის ზოგადი მიმოხილვა

ფორექსის ბაზარზე ანალიზის ბევრი სახეობა არსებობს. ყოველი მათგანი თავისებურად კარგია და გააჩნია როგორც თავისი უპირატესობები, ასევე ნაკლოვანებები. მაგრამ ბაზრის შესწავლის სხვადასხვა მიდგომებს შორის ძირითადი განსხვავებაა აღქმისა  და გამოყენების სირთულე.

სანთლური მოდელი "მაღალი ნახტომი"

სანთლების აღნიშნული კომბინაცია არის საკმაოდ არა ერთმნიშვნელოვანი, ვინაიდან მისი გამოჩენა გრაფიკზე არის, როგორც შემობრუნების, ასევე ტენდენციის გაგრძელების სიგნალი.

სანთლური მოდელების დადასტურების მეთოდები

ზოგიერთი ტრეიდერი სანთლური ანალიზის ეფექტურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, თუმცა ტრენდის შესწავლის ამ მეთოდის უგულველყოფას ნუ იჩქარებთ, უბრალოდ შეეცადეთ გაზარდოთ მისი მარგო ქმედების კოეფიცენტი.

სანთლური მოდელი "შეწებებული სენდვიჩი"

არის საკმარისად ნორმალური (ზოგიერთი ტრეიდერისთვის მნიშვნელოვანიც კი) სასიგნალო მოდელი, თუმცა საჭიროებს სხვა დამადასტურებელ სიგნალსაც.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top