ფორექსის საფუძვლები

რუბიკაში წარმოდგენილია მასალა, რომელიც წარმოადგენს ფორექსზე ვაჭრობის საფუძველს. აქ უფრო დეტალიზებულია საკითხები და ამ საიტის ფორექსის სკოლის კურსის ერთგვარ ვრცელ დამატებას წარმოადგენს. სტატიებში წარმოდგენილი ინფორმაცია დამწყებ ტრეიდერს დაეხმარება ყოველდღიურ საქმიანობაში.

 

ორდერები ფორექსზე

ფორექსზე არსებობს რამდენიმე ტიპის ორდერი, ყოველი მათგანი განკუთვნილია სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობისათვის. პირობითად ორდერები იყოფა სამ ჯგუფად.

სავაჭრო სესიების განრიგი

ფორექსის სავაჭრო სესიების გახსნისა და დახურვის საათების ცოდნა საკმაოდ კარგი სატრეიდინგო ინსტრუმენტია. დროის ინტერვალების ცოდნა ტრეიდერს აძლევს შესაძლებლობას გაერკვეს დროის ამა თუ იმ მონაკვეთში, თუ რომელ - აზიურ, ევროპულ, ამერიკულ თუ ავსტრალიურ ბაზარზე იმყოფება და ამ ბაზრების თვისებების მიხედვით გაამდიდროს საკუთარი სიტუაციური ანალიზი.

გადადებული ორდერი Sell Limit

ორდერი Sell Limit - არის გაყიდვის გადადებული ორდერი წინასწარი ფასის მიხედვით. იგი დგება იმ შემთხვევაში თუ ვაპირებთ გავყიდოთ სავალუტო მოცულობა უფრო მეტ ფასად, ვიდრე მიმდინარე ფასია.

გარღვევის სტრატეგიების პრინციპი

ტრენდის თანხვედრილი მიმართულებით ვაჭრობისას, ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული და პოპულარული მეთოდების ტიპს განეკუთვნება - გარღვევის სტრატეგიები.

გადადებული ორდერი Buy Limit

Buy Limit - წარმოადგენს სავალუტო წყვილში საბაზო ვალუტის ყიდვის გადადებული ორდერის სახეობას. ყიდვა ხორციელდება, როდესაც ფასი მიაღწევს გარკვეულ დონეს. ეს დონე მდებარეობს უფრო ქვემოთ ვიდრე მიმდინარე საბაზრო ფასი.

Swap Free ანგარიშები

ფორექსზე ვაჭრობის დროს ხშირად შეხვდებით ცნებას სვოპი, რაც ღია პოზიციის მომდევნო დღეზე გადატანის საკომისიო გადასახადია. მისი ოდენობა დამოკიდებულია სავალუტო წყვილზე და დღე-ღამის რაოდენობაზე, რომელთა განმავლობაში პოზიცია ღია მდგომარეობაში რჩება.

გადადებული ორდერი Sell Stop

Sell stop – გაყიდვის გადადებული ბრძანებაა, იმ პირობით, რომ ფასი ჩამოვა მიმდინარე დონის დაბლა. ამ ორდერის დაყენების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ფასი გაარღვევს რაიმე დონეს ქვემოთ მიმართულბით, მაშინ იგი გააგრძელებს მოძრაობას იგივე მიმართულებით.

Trailing Stop-ის გამოყენება

როგორც უკვე არაერთხელ აღინიშნა ტრეიდინგის მთავარი დანიშნულებაა ფორექსის ბაზრისგან მაქსიმალური მოგების მიღება. ამ რეზულტატის მიღწევა შესაძლებელია Trailing Stop-ის გამოყენებითაც.

გადადებული ორდერი Buy Stop

გადადებული ორდერი buy stop არის, გადადებული ორდერების ერთი-ერთი სახეობა და წარმოადგენს ყიდვის გადადებულ ბრძანებას. გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ გვინდა ვიყიდოთ ვალუტა მას შემდეგ, რაც ფასი მიაწევს გარკვეულ დონეს მიმინარე ფასის ზემოთ.

ფორექსის ინსტრუმენტები

ფორექსზე ვაჭრობა უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ეს ბევრ ტრეიდერს წარმოუდგენია.

ფორექსის სავალუტო ბირჟა

ფორექსის სავალუტო ბირჟა დღითიდღე იხვეჭს უფრო მეტ პოპულარობას, როგორც წვრილ ასევე მსხვილ ინვესტორებს შორის. ფორექსზე ფულის გამომუშავების საკმაოდ სარფიანი და მიმზიდველი პირობებია. მაღალი პროცენტული თანაფარდობაა ინვესტირებულ და მოგებულ სახსრებს შორის.

რა არის სპრედი

სპრედი (Spread) – არის ვალუტის ყიდვისა და გაყიდვის ფასებს შორის სხვაობა.

კროს კურსი ფორექსზე

კროს კურსი ფორექსზე გულისხმობს სავალუტო წყვილს, რომელშიც არ არის აშშ დოლარი.

ფაქტორები, რომლებიც ვალუტის კურსზე ახდენენ გავლენას

იმისათვის, რომ ფორექსის ბაზრის პროგნოზირება შევძლოთ, საჭიროა ზოგადი წარმოდგენა მაინც გვქონდეს იმ ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ვალუტის კურსზე.

მარჯინალური მხარი

მარჯინალური მხარი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ სავაჭრო ოპერაციის განხორციელებისათვის ტრეიდერს არ გააჩნია საკმარისი თანხა. ამ ინსტრუმენტის გამოყენება ფართოდაა გავრცელებული პრაქტიკულად ყველა საფინანსო ბაზარზე.

შიდა დღიური ვაჭრობა

შიდა დღიური ვაჭრობის სათაურშვე უკვე ჩადებულია ცნება, რასაც იგი წარმოადგენს. დეიტრეიდინგი არის ფორექსზე ვაჭრობა - ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top