საფონდო ბირჟა (ფორექსი პროფესიონალებითვის)

საფონდო ბირჟა — წარმოადგენს საფინანსო ბაზრების მთავარ კომპონენტს, რომლის შესახებაც საუბარი გვექნება ამ რუბრიკის სტატიებში. ფორექს ტრეიდერის პროფესიონალური ზრდისათვის საჭიროა ზოგადი წარმოდგენის (იმიტომ რომ ძირფესვიან შესწავლას არა ერთი წელი სჭირდება) ქონა ამ უმნიშვნელოვანესი და ურთულესი ფინანსური ინსტიტუტის შესახებ, რომელიც მთელი მსოფლიოს ეკონომიკური სისტემის უმთავრესი ბარომეტრია.

 

საინვესტიციო სტრატეგიის მაგალითი

კომპანია ემიტენტის არჩევისას, თავიდანვე ყურადღება უნდა მიექცეს კვარტალური მოგების სიდიდეს. იგი გამოხატავს ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე მოგების ზრდას, მაგრამ ამ მაჩვენებლის სპეციფიკის განხილვა კი არ არის საჭირო, არამედ საჭიროა მიმდინარე და გასული წლის ანალოგიური კვარტლების მონაცემების შედარება (მაგალითად 2015 წლის III კვარტალი და 2014 წლის III კვარტალი).

ლურჯი ფიშკების ლიკვიდურობა და კაპიტალიზაცია

წუთში ასობით და ათასობით ოპერაცია ხორციელდება ლურჯ ფიშკებზე. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი აქციების ყიდვა და გაყიდვა შესაძლებელია ნებისმიერ მომენტში, იმის შიშის გარეშე, რომ ისინი (აქციები) უმოძრაო ბალასტი გახდებიან.

საფონდო ბაზრის ფუნდამენტალური, ტექნიკური და სიტუაციური ანალიზი

საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისათვის საჭიროა შეფასდეს საბაზრო სიტუაცია, რისთვისაც გამოყენებული უნდა იქნას ფუნდამენტალური, ტექნიკური და სიტუაციური ანალიზი.

ლურჯი ფიშკები ("ჩიპები")

ადამიანები, რომლებიც ინვესტირებით არიან დაინტერესებულნი, ხშირად შეხვედრიან ტერმინს "ლურჯი ფიშკა". ("ფიშკა"-ს ქართული შესატყვისი ვერ მოვძებნე, ამიტომ სტატიაში დავტოვე ეს ტერმინი, პრინციპში შესაძლებელია "ჩიპები"-ც ვუწოდოთ).

ინვესტირების აქტიური და პასიური სტრატეგიები

ინვესტირების აქტიურ და პასიურ სტრატეგიებს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებაა. თუნდაც ის განსხვავება, რომ აქტიური სტრატეგიების გამოყენებით დადებითი რეზულტატის მიღწევისათვის საჭიროა უფრო მეტი თეორიული და პრაქტიკული ძალისხმევა.

დეფოლტი და ინფლაცია საფონდო ბაზარზე

განვიხილოთ ყველაზე გავრცელებული რისკები, რომლებიც თან ახლავს აქციებში ინვესტირებას.

თვისებები, რომლებიც უნდა გააჩნდეს ინვესტორს

ხშირად ახალბედა ინვესტორების პანიკის გარეშე ვერ უყურებენ ბაზრის ვარდნას. სასწაულის მოლოდინში ბოლომდე ღია აქვთ პოზიცია იმ იმდედით, რომ მალე ზრდა დაიწყება. ამასთან დაკავშირებით ერთმა ინვესტორმა მილიარდერმა თქვა: " არ გახვიდეთ ბაზარზე მანამდე, სანამ არ შეძლებთ უემოციოდ უყუროთ თქვენი აქციების ორმოცდაათი პროცენტით ვარდნას".

ვინც არ რისკავს, ის...

განვიხილოთ პრობლემის არსი: როგორ მივუდგეთ გონივრულად რისკებს.

მითები საფონდო ბაზარზე ინვესტიციების (არა ტრეიდინგის) შესახებ

საფონდო ბაზარი ბევრს მიაჩნია საკრალური დატვირთვის სტრუქტურად, რაც თავის მხრივ ქმნის იმის წინაპირობას, რათა საფონდო ბაზრის შესახებ წარმოიშვას არა ერთი მითი.

აქციების და ინვესტორებისათვის მათი მიმზიდველობის შესახებ

იმისათვის, რომ წარმოვიდგინოთ რას წარმოადგენს აქციები, განვიხილოთ ჰიპოტეტური კომპანია "გურანდუხტი". იგი სწრაფი ტემპებით ვითარდება და სჭირდება დამატებითი სახსრების მოზიდვა უვადო სესხის სახით, რათა განაგრძოს მზარდი განვითარება.

დაბეგვრა საფონდო ბირჟაზე

როგორც უკვე ვიცით აქციებში ინვესტირება დაკავშირებულია მოგების მიღებასთან, მაგრამ ყველა შემოსავალი იბეგრება და შემოსავლის ეს წყაროც ხვდება საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში.

II. ინვესტიციები ფასიან ქაღალდებში (აქციები)

წინამდებარე რუბრიკაში განვიხილავთ ინვესტიციებს ფასიან ქაღალდებში აქციების მაგალითზე.

მეორე ეშელონის აქციებში ინვესტირება

მეორე ეშელონის აქციები ვერ დაიკვეხნიან ისეთივე ლიკვიდურობით, რომელიც ლურჯ ფიშკებს გააჩნიათ, იგივე ეხება კომპანია-ემიტენტების კაპიტალიზიციასაც. აქედან გამომდინარეობს ინვესტორების მხრიდან შედარებით დაბალი მოთხოვნილებაა მათზე. მაგრამ ესეთი აქციები მაინც კოტირებულია ბირჟებზე და მათ თავიანთი ინდექსებიც გააჩნიათ.

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები: II ჯგუფი

ჩვენ უკვე განვიხილეთ ფუნდამენტალური ანალიზის ცნება და კრიტერიუმები, რომლებსაც იყენებენ პროფესიონალური ანალიტიკოსები და ტრეიდერები საკუთარი საინვესტიციო პორტფელების ფორმირებისას.

ლურჯი ფიშკის სტატუსის მინიჭება

ემიტენტისთვის ლურჯი ფერის მინიჭების კრიტერიუმები, როგორც წესი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული. ლურჯ სტატუსს კომპანიას ანიჭებს მხოლოდ ბაზარი: საბირჟო მოედნების ოპერატორები აფორმირებენ ლურჯი ფიშკების სიას. ამ პროცესში აგრეთვე მონაწილეობენ მსოფლიო სარეიტინგო სააგენტოებიც.

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები: I ჯგუფი

სამრეწველო წარმოება და სამომხმარებლო უნარი (industrial production and capacity utilization) - არის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი და გვიჩვენებს ნაციონალური სამრეწველო წარმოებების მიერ გამოშვებული პროდუქციის მოცულობას და კომუნალური მომსახურეობის საერთო მოცულობას. ასევე იგი გვიჩვენებს ნაციონალური ვალუტისა და ქვეყნის ეკონომიკის ძალას. რაც უფრო მაღალია სამრეწველო წარმოების მაჩვენებელი, მით უფრო მაღალია ვალუტის კურსი.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top