ოფციონები და სავაჭრო ტერმინალი Meta Trader 4

დღევანდელ დღეს ბინარული ოფციონების ბაზარი ინტენსიური განვითარების გზაზე დგას. ჩნდება ახალი სხვადასხვა ინსტრუმენტი და სავაჭრო პლატფორმა.

ორიოდე წლის წინ ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ამა თუ იმ ოფციონის ყიდვით სულ რაღაც 60 წამის შემდეგ შესაძლებელი გახდებოდა ერთი გარიგებიდან 70%-90%-იანი მოგების მიღება. მაშინ ეს არა რეალური იყო. დღეს ეს უკვე ფაქტია.

მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც რომ, ასეთი ზემაღალი მოგებების უკან დგას ასევე ზემაღალი რისკები. რის შესახებაც ბროკერები საკუთარ სარეკლამო პროსპექტებში არ საუბრობენ.

საბროკერო კომპანიების ძალიან აგრესიული სარეკლამო კომპანიების გამო უკვე არაერთმა ადამიანმა დაკარგა საკმაოდ დიდი თანხები ოფციონებზე ვაჭრობისას.

როგორც წესი ძალიან იშვიათია ოფციონების სასწავლო თეორიული და პრაქტიკული კურსები, სტრატეგიები, დროში გამოცდილი წესები და მეთოდები. ამასთან ერთად, ძირითადში, ბროკერებთან წარმოდგენილია ინტუიტიურად რთულად აღსაქმელი სავაჭრო პლატფორმები, შეზღუდული ფუნქციონალით და ტექნიკური ინსტრუმენტებით. უმრავლეს შემთხვევაში პლატფორმაში ონლაინ ნაკადით მოდის ციფრულად გამოხატული ფასური ნაკადი.

იბადება კითხვა: თუ ესეთი პრობლემატურია ოფციონური ვაჭრობა, მაშინ საიდან არსებობებენ წარმატებული ოფციონური ტრეიდერები? და ისინი ნამდვილად, ყოველგვარი გადამეტების და ილუზიების გარეშე - არსებობენ. პასუხი ბანალურია და ამ პასუხის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელია ის, რომ წარმატებული ოფციონური ტრეიდერების გადამწყვეტი!!! უმრალესობა ბაზრის ანალიზისთვის იყენებს ისევ და ისევ სავაჭრო ტერმინალს Meta Trader 4. მაშასადამე მეტა ტრეიდერის ზედმიწევნით ცოდნა საჭიროა არა მარტო ფორექს ტრეიდერებისათვის, არამედ ოფციონური ტრეიდერებისთვისაც.

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top