რისკები ფორექსზე

ისევე როგორც ნებისმიერ ბიზნესში, ფინანსურ ბაზრებსაც თან ახლავს რისკები. რუბრიკაში საუბარი გვექნება რისკების მახასიათებლებზე და იმ მეთოდებზე, რომლებითაც შესაძლებელია ამ რისკების მინიმიზაცია ან დივერსიფიკაცია.

 

ვალუტის კურსის ცვლილების რისკი

ვალუტის კურსის ცვლილებები წარმოადგენს, ფორექსზე შემოსავლის მიღების ძირითად საფუძველს.

რისკ მენეჯმენტი ფორექსზე

რისკ მენეჯმენტი წარმოადგენს ფორექსზე მოვაჭრე ყველა ტრეიდერის მუშაობის საფუძველს.

რისკების მართვა Money Management

მანი მენეჯმენტი (Money Management) – არის კაპიტალის მართვის სისტემა. იგი წარმოადგენს მოქმედებების ერთობლიობას, რომელიც გამოიყენება ინვესტორის (ტრეიდერის) ფულადი სახსრების დაცვისა და ზრდისათვის.

დეპოზიტების დაზღვევა ფორექსზე

ფორექსზე ვაჭრობა არის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი და ამავე დროს ყველაზე რისკიანი ბიზნესის, ანუ კაპიტალის დაბანდების სახეობა, ამიტომაც, როგორც ყველა სერიოზულ ბიზნესში, ფორექსზეც აქტუალურია დეპოზიტების დაზღვევის საკითხი.

ჰეჯირება (Hedging) - კლასიკური საბირჟო თვალსაზრისით

ჰეჯირება გამოიყენება საფინანსო ბაზრებზე რისკების შემცირებისთვის, რომლებიც შესაძლებელია გამოიწვიოს არახელსაყრელმა ფაქტორებმა.

პოზიციების ჰეჯირების ინსტრუმენტები

ჰეჯირება არის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ინსტრუმენტი ზარალის შემცირებისათვის, რომელიც შესაძლებელია გაჩნდეს არასწორი სავაჭრო პოზიციის გახსნის შედეგად.

ტექნიკური რისკები ფორექსზე

მიუხედავად იმისა, რომ სტატიების უმრავლესობაში ვსაუბრობ სტოპ ორდერების დაყენების აუცილებლობაზე, უნდა გამოვტყდე, რომ პრაქტიკაში ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც პოზიციები იხსნება და იხურება სტოპ ორდერების გამოყენების გარეშე.

რისკების მართვის პრინციპები

ფორექსზე ვაჭრობას ყოველთვის თან ახლავს საკმაოდ დიდი რისკი, ამიტომ მათი მართვის ეფექტური სისტემის გარეშე რთულია მივაღწიოთ მოგების მაღალი მაჩვენებლებს.

ფორექს ბროკერის არჩევის რისკი

ფორექსზე ბროკერული საქმიანობა აგებულია საკმაოდ საინტერესო სახით, ძალიან მცირე რაოდენობის კომპანიები, რომლებიც გვთავაზობენ საშუამავლო მომსახურებას საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე, თავად ვაჭრობენ ფორექსზე დამოუკიდებლად.

რისკების მართვის ძირითადი სტრატეგია

ფორექსზე ვაჭრობისას რისკების მართვა არის ტრეიდერის ძირითადი ამოცანა, დამწყები ტრეიდერების 90 % კარგავს თავის პირველ დეპოზიტს, ისე რომ მაინც ვერ შეიცნობენ ბაზრის არსს.

ფორექსის არასაბაზრო რისკები

ფორექსის არასაბაზრო რისკებს წარმოადგენენ ის რისკები, რომლებიც წარმოიქმნებიან ხელოვნურად.

ფორექსზე ვაჭრობისას რისკისა და მოგების ოპტიმალური ბალანსი

ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ პოტენციალური ტრეიდერების უმრავლესობა ირჩევს ფორექსზე ვაჭრობას - არის მოგების პოტენციალურად დიდი თანხა. რომლის მიღებაც შესაძლებელია ტრეიდინგის მეშვეობით.

პანიკის რისკი ფორექსზე

ფორექსზე პანიკის რისკს აგრეთვე ქცევით რისკსაც უწოდებენ. ამის მიზეზი საკმაოდ მრავალი, როგორც გარე, ასევე შიდა ფაქტორია.

რისკი ფორექსზე

ნებისმიერი ბიზნესის მთავარი წესი, რომლის მიხედვით - "რაც უფრო დიდია რისკი - მით უფრო მეტია მოგება" - გამოდგება ფორექსისათვისაც, თანაც რაც უფრო მეტი მოგების მიღება გსურთ, მით უფრო დიდია მთლიანი ფულის დაკარგვის რისკიც.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top