ფორექსის ფსიქოლოგია

არის ტრეიდინგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ზოგჯერ იგი უფრო დიდ როლს თამაშობს, ვიდრე ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზებიც კი. ვაჭრობისას შესაძლებელია ყველაფერი მაქსიმალურად კარგად გავთვალით, მაგრამ თუ ფსიქოლოგიური ფაქტორი, ბაზრის, საკუთარი სავაჭრო სისტემის და თუნდაც საკუთარი თავის ფსიქოლოგიური ასპექტები არ იქნა სათანადოდ გაანალიზებული, მაშინ შესაძლებელია ტექნიკურ და ფუნდამენტალურ ანალიზში ჩადებული შრომა წყალი ჩაგვეყაროს.

 

როგორ მუშაობს ინტუიცია ფორექსზე ვაჭრობის დროს

ფორექსზე ხშირად გაიგებთ გამოთქმას - ინტუიციური ტრეიდინგი, ინტუიციით ვაჭრობა.

ფორექსის ბაზრის ფსიქოლოგია

ფორექსის, როგორც საფინანსო ბაზრების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი განიცდის განწყობების ზეგავლენას, ამიტომ ფორექსზე ვაჭრობისას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ფსიქოლოგიურ ასპექტებს.

როგორ გამოვიყენოთ მასის ფსიქოლოგია ფორექსზე ვაჭრობის დროს

ფორექსი, ისევე, როგორც სხვა ბაზრები ეფუძნება ძირითად საბაზრო კანონებს, რომელთა საფუძველსაც წარმოადგენს მოთხოვნისა და მოწოდების ცნება. მაგრამ სასაქონლო ბაზრებისგან განსხვავებით, ვალუტებს გააჩნიათ გაცილებით მეტი ლიკვიდურობა, ამიტომ ფასის რეაქცია ფორექსზე ხდება მყისიერად.

შიში ფორექსზე, ან როგორ აღვიდგინოთ ძალები დეპოზიტის დაკარგვის შემდეგ

ფორექსზე ფულის დაკარგვა შესაძლებელია მრავალი მიზეზის გამო. რეზულტატში თქვენ გიპყრობთ იმედგაცრუება და წყენა. წყენა შესაძლებელია მთელი ცხოვრება გაგყვეთ, მაგრამ თუ თქვენ გსურთ წარმატებას მიაღწიოთ ფორექსზე, მაშინ უნდა დაძლიოთ იმედგაცრუება და ყველაფერი დაიწყოთ თავიდან.

ფორექსზე ვაჭრობის პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ზოგიერთი ასპექტები

ზოგიერთი ტრეიდერი უგულვებელჰყოფს ფორექსზე მუშაობის ფსიქოლოგიურ ასპექტებს, სინამდვილეში კი სწორედ ამგვარ იგნორირებას მივყავართ მაქსიმალურ ფინანსურ დანაკარგებამდე.

ძირითადი ფსიქოლოგიური ასპექტები, რომლებიც ხელს გვიშლიან ფორექსზე მუშაობაში

ფსიქოლოგია არის ფორექსზე ვაჭრობის ერთ-ერთი შემადგენელი ფაქტორი, თანაც იგი ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ვიდრე ტექნიკური ან ფუნდამენტალური ანალიზი.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top