პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: აღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

 • D1: აღმავალი ტენდენციის "შიდა ბარი", ანუ მომდევნო ბარმა თავისი "სხეულით" მთლიანად გადაფარა წინა ბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: აღმავალი დივერგენცია;
 • W1: აღმავალი დივერგენცია;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: კვლავ მოლოდინის რეჟიმშია აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". ფასის "სვით ზონაში შესვლას აფერხებს/ამუხრუჭებს ფასური დონე 1.1100. მაქსიმალურ მიზნამდე მიღწევა დროში გაწელილი მოვლენაა, ვინაიდან საქმე გვაქვს კვირის გრაფიკთან.;
 • პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: ჩამოყალიბების პროცესშია გრაფიკული ფიგურა "ორმაგი ფსკერი". ფასური დონის 1.1250 დამაჯერებლად გარღვევის შემდეგ მინიმალური მიზნით 1.1400;
 • პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურა "თავი და მხრების". ფასურმა დონემ 1.1100 რამდენჯერმე დაამუხრუჭა ფასის დაღმასვლა, თუმცა აღნიშნულ ფიგურას ტენდენციის შესრულების პერსპექტივა კვლავ აქვს მკვეთრად უარყოფითი ეკონომიკური-ფუნდამენტალური პარამეტრების შემთხვევაში;
 • პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

 • MN: --;

Geoforex.info პრიორიტეტი: პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი საშუალოვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი სალათისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • ფასური დონე 1.1300;
 • დაღმავალი საშუალოვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 38% + დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 76%;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ყავისფერი არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1400;
 • დაღმავალი საშუალოვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი საშუალოვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1500;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 26.08-30.08 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • ფასური დონე 1.1100;
 • აღმავალი მსხვილი ლურჯი არხის ქვედა საზღვარი;
 • ფასური დონე 1.1000;
 • საშუალოვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76%;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top