პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: აღმავალი ტენდენციის არაკლასიკური "პინბარი";
 • პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

 • D1: აღმავალი ტენდენციის "რელსები" + ამავდროულად აღმავალი ტენდენციის "შთანთქვა";
 • პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". მაქსიმალური მიზნით: "ზონა - 1.1900";
 • პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურის "თავი და მხრების" ჩანასახი;
 • პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

 • MN: --

Geoforex.info პრიორიტეტი: განსაკუთრებული პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.1400 + დაღმავალი ყავისფერი არხის ზედა საზღვარი (ზონა, სადაც ფასი ამჟამად იმყოფება);
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.1500 + დაღმავალი წითელი არხის ზედა საზღვარი + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1600;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76%;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • list_item]ფასური დონე 1.1800 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ზედა საზღვარი;[/list_item]
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1900;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.2000;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 28.01-01.02 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.1400 + აღმავალი წითელი წყვეტილი ფიბონაჩის 23%(ზონა, სადაც ფასი ამჟამად იმყოფება);
 • აღმავალი წითელი წყვეტილი ფიბონაჩის 50%;
 • აღმავალი წითელი წყვეტილი ფიბონაჩის 61%;
 • აღმავალი წითელი წყვეტილი ფიბონაჩის 76%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% + აღმავალი ლურჯი მსხვილი არხის ქვედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1300;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი ყავისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • ფასური დონე 1.1100;
 • ფასური დონე 1.1000 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • Admin -ლევანი

  Irakli - ეს პროგნოზი გვეუბნება იმას თუ როგორ უნდა ვივაჭროთ და მივიღოთ მოგება, მიუხედავად იმისა კურსი მაღალი იქნება თუ დაბალი

  Short URL:
 • Irakli

  ეს პროგნოზი რას გვეუბნება?კვირის ბოლოს, კურსი უფრო მაღალი იქნება თუ დაბალი დღევანდელ მაჩვენებელთან შედარებით?

  Short URL:

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top