პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: სამი სანთლის დაღმავალი კომბინაცია;
 • პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

 • D1: პარასკევის სანთელი არის ე.წ. "ბზრიალა". ხოლო ხუთშაბათის სანთელთან ერთობლიობაში ქმნის პატერნს "პინცეტი";
 • პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი დივერგენცია;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: აღმავალი დივერგენცია;
 • H4: ოდნავ აღმავალი დივერგენცია;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ვულფის ტალღა. ფასი "სვით ზონიდან" გამოსვლას აპირებს;
 • პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: ორმაგი ფსკერი. მიზნობრივი რესურსით 80-90 პუნქი;
 • პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

 • H4: ორმაგი ფსკერი. მიზნობრივი რესურსით 80-90 პუნქი;
 • პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: სამმაგი ფსკერი (კარგად მუშაობს);
 • პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  Geoforex.info პრიორიტეტი:გვაქვს: 1) კვირის დაღმავალი დივერგენცია კვლავ აქტუალურია; 2) ბოლო სამი კვირის სანთლების კომბინაცია უმრავლეს შემთხვევაში დაღმავალი ტენდენციის გაგრძელებაზე მიუთითებს; 3) დაღმავალი ვულფის ტალღა დაიძრა, ფასი "სვით ზონიდან" გამოსვლას აპირებს. ვინც ჯერ არ შესულა ამ ვულფზე, ვურჩევ დაელოდოს 1-2 სატრენდო ხაზის გარღვევას + რეტესტს და შემდეგ შესვლას ბაზარზე, თუმცა 2-4 სატრენდო ხაზთან პოზიცია უკვე უნდა იყოს გადაყვანილი უზარალობაში, ვინაიდან შესაძლებელია აღმავალი წითელი არხის ამუშავდეს და მივიღოთ არა ვულფი არამედ შიდა არხული მოძრაობა. ეს მანიპულაცია რა თქმა უნდა დაბალი ტაიმფრეიმების (h4-h1) სიგნალებით უნდა განხორციელდეს; 4) პარასკევის სანთელი არის ე.წ. "ბზრიალა", რაც ბაზრის ტენდენციის გაურკვევლობაზე მიუთითებს, სპეკულანტებს ანუ ტრეიდერებს ფასი ზემოთ მიგვყავდა, ხოლო მარკეტმეიკერებმა წამში ცელი გამოგვისვეს და ფასი დააგდეს, ასე რომ გაურკვევლობაში ვართ, ძირითადი აღმავალი ორდერები დავხურეთ ან უზარალობაში გვყავს და ველოდებით გააგრძელებენ თუ არა მარკეტმეიკერები ცელის ხახუნს თუ მოგვცემენ საშუალებას ევროს ფასი კვლავ ჩრდილოეთისკენ მივმართოთ. ამასთან ერთად პარასკევის სანთელი ხუთშაბათის სანთელთან ერთობლიობაში ქმნის პატერნს "პინცეტი", ერთობლიობაში ორივე სანთელი აჩენს კორექციული აღმავალი მოძრაობის მოლოდინს; 5) h1 და h4 ტაიმფრეიმებზე ვხედავთ ორმაგი ფსკერების წარმოქმნას + ორივე ტაიმფრეიმზე აღმავალი დივერგენციებია. აღმიშნული პატერნის მიზნობრივი მინიმალური რესურსი დაახლოებით 80-90 პუნქტია, რაც დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 50-61 პროცენტების რაიონშია. ამ პატერნის გამოყენებას გირჩევთ მხოლოდ დაღმავალი ნაცრისფერი არხის ზედა საზღვრის გადაკვეთისა და ფასურ დონე 1.2300-სთან სანთლების ქცევის ანალიზის გათვალისწინებით; 6) სამმაგი ფსკერი კარგად მუშაობს, თუმცა გრაფიკიდან ჩანს რომ ამდენი აღმავალი სანთლების შემდეგ მოსალოდნელია, მინიმუმ კორექციული მაინც, დაღმავალი შესვენება.

  კვირის დახურვის ზემოთ:

  კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

  • დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ნაცრისფერი არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.2300;
  • დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 38%;
  • დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 50%;
  • დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 61%;
  • დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 76%;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 38% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი არხის ზედა საზღვარი;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + აღმავალი ლურჯი არხის ზედა საზღვარი;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნაცრისფერი არხის ზედა საზღვარი;
  • დაღმავალი ნაცრისფერი ფიბონაჩის 161% + აღმავალი მწვანე არხის ზედა საზღვარი;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იისფერი არხის ზედა საზღვარი + აღმავალი ნარინჯისფერი არხის ზედა საზღვარი;
  • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 38%;

  H1(1)

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  H1(2)

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  H4 (1)

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  H4 (2)

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  D1

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  W1

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  MN

  პროგნოზი EUR/USD 12.02-16.02 (2018)

  კვირის დახურვის ქვემოთ:

  კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

  • აღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.2200;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + აღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + აღმავალი მწვანე არხის ქვედა საზღვარი;
  • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50% ;
  • აღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76% + აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.2040;
  • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 23% + აღმავალი ნარინჯისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
  • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1915;
  • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + აღმავალი შავი ფიბონაჩის ფიბონაჩის 38%;
  • ფასური დონე 1.1600;

  პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

  კომენტირების ფორმა

  გააკეთეთ კომენტარი

  ქართული კლავიატურა
  0
  • No comments found

  სტატისტიკა

  Яндекс.Метрика
   
   
   
   

  SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

  sll

   

  გაფრთხილება რისკების შესახებ

  საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

  Top