პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: აგვისტო-სექტემბრის სანთელი ერთობლიობაში ქმნის ე.წ. "პინცეტს" ქვემოთ კორექციის ტენდენციით;
 • პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

 • W1: --;
 • D1: აღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: აღმავალი დივერგენცია;
 • H4: აღმავალი დივერგენცია;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: აღმავალი ვულფის ტალღა მუშაობს. მინიმალუი მიზანი 2-4 წრფე, თითქმის შესრულებულია. მაქსიმალური მიზანი 1-4 წრფე საკმარისად მახვილ კუთხეს ქმნის 1-3 წრფესთან, ამიტომ მისი მიღწევა საშუალოვადიანი პერპექტივაა, რა თქმა უნდა თუ აღმავალი ტრენდი შენარჩუნდება. პარასკევი დღის პინბარი + აღმავალი დივერგენციები H1 და H4 ტაიმფრეიმებზე ქმნის აღმავალი ტრენდი გაგრძელების შესაძლებლობას/მოლოდინს. მაგრამ ვინც ამ ვულფის ტალღაზე ჯერ კიდევ გასულ კვირაში "სვით ზონიდან" უკვე არ არის შესული ყიდვის პოზიციაში, არ ვურჩევდი ვულფის ამ ტალღით ყიდვის ორდერის გახსნას. უმჯობესია ეს სიგნალი ცნობად მიიღოთ და დამხმარე სიგნალად სხვა რომელიმე აღმავალი სიგნალის გამოჩენის მომენტში.;
 • ვულფის ტალღა

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  ვულფის ტალღა გადიდებული მასშტაბით

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: სამმაგი ფსკერი ;
 • სამმაგი ფსკერი - პრინციპში კარგად მუშაობს. ფუძის წინააღმდეგობის ზონა გარღვეულია საკმაოდ დამაჯერებლად. კლასიკაში გარღვეული ზონის ტესტირება უნდა მოახდინოს ანუ უკან დაბრუნება და შემდეგ ისევ აღმასვლა, მაგრამ ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაა და რამდენიმე კვირა ან თვე გაიჭიმება.

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  Geoforex.info პრიორიტეტი: პრიორიტეტების გარეშე, სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

  კვირის დახურვის ზემოთ:

  კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

  • დაღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% (ადგილი სადაც ამჟამად იმფოყება ფასი);
  • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი იისფერი არხის ზედა საზღვარი;
  • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38%;
  • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50%;
  • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი მწვანე არხის ზედა საზღვარი;
  • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76%;
  • ფასური დონე 1.2040 + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი არხის ზედა საზღვარი;
  • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50%;
  • ფასური დონე 1.2300;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 38%;
  • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61%;

  H1(1)

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  H1(2)

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  H4 (1)

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  H4 (2)

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  D1

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  W1

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  MN

  პროგნოზი EUR/USD 09.10-13.10 (2017)

  კვირის დახურვის ქვემოთ:

  კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

  • დაღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% (ადგილი სადაც ამჟამად იმფოყება ფასი);
  • დაღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + აღმავალი შავი ფიბონაჩის ფიბონაჩის 23%;
  • აღმავალი შავი არხის ქვედა საზღვარი;
  • აღმავალი ნარინჯისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
  • აღმავალი შავი ფიბონაჩის ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.1388;
  • აღმავალი შავი ფიბონაჩის ფიბონაჩის 50% + გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%;

  პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

  კომენტირების ფორმა

  გააკეთეთ კომენტარი

  ქართული კლავიატურა
  0
  • No comments found

  სტატისტიკა

  Яндекс.Метрика
   
   
   
   

  SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

  sll

   

  გაფრთხილება რისკების შესახებ

  საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

  Top