პრაქტიკული ტრეიდინგი

რუბრიკაში განხილულია ის საკითხები, რომლებიც ტრეიდერს შესაძლებლობას მისცემს ჩაწვდეს ფორექსზე ვაჭრობის პრაქტიკულ ნიუანსებს.

 

ტრენდის ძალა - განსაზღვრა და გამოყენება ტრეიდინგში

ისეთი მაჩვენებელი როგორიცაა ტრენდის ძალა, მნიშვნელოვანია ტრენდის ხანგრძლივობისა და შესაბამისად პოზიციის მხარდაჭერის ვადის განსაზღვრისათვის. რაც უფრო დიდია ტრენდის ძალა, მით უფრო დიდხანს იმოძრავებს იგი მიმდინარე მიმართულებით, შესაბამისად მით უფრო მეტი მოგების მიღება იქნება შესაძლებელი.

ფიუჩერსების გაშიფვრა და მოკლე დახასიათება

ფიუჩერსი არის მიმდინარე (სწრაფი) კონტრაქტი ნებისმიერ ლიკვიდურ აქტივზე, სადაც წინასწარ არის მოლაპარაკებული/განსაზღვრული  მიწოდების მოცულობა, ფასი და თარიღი, რომლის მიხედვითაც მომავალში განხორციელდება მიწოდება.

მოკლევადიანი ვაჭრობა ფორექსზე

მოკლევადიან ტაიმფრეიმებზე ვაჭრობას გააჩნია ზოგიერთი თავისებურებები. განსაკუთრებით დამწყებ ტრეიდერებს იზიდავს მოჩვენებითი სიმარტივის და დადებითი რეზულტატის მოკლე ვადაში მიღწევის გამო.

ფიუჩერსების კოტირებები

ამ გვერდზე წარმოდგენილია ფიუჩერსების კოტირებები - მეტალების, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის და ენერგომატარებლების კატეგორიების მიხედვით.

ფორექს ინვესტიცია - ფულის დაბანდების მომგებიანი ინსტრუმენტი

დამეთანხმებით, გარკვეული რაოდენობის ფულის შოვნა საკმაოდ რთულია, მაგრამ უფრო რთულია დაზოგილი კაპიტალის შენარჩუნება (რა თქმა უნდა თუ არის დაზოგვის შესაძლებლობა).

ორდერები სახეობები და მათი დაყენების წესები

ყველა ორდერი შესაძლებელია დავყოთ ორ ჯგუფად. პირველ ჯგუფში შედიან ის ორდერები, რომლებიც გამოიყენება ჩვეულებრივ ვაჭრობაში, ხოლო მეორეში - რომლებიც საშუალებას იძლევიან შევამციროთ წაგება ან დავაფიქსიროთ მოგება. ამ ორ ჯგუფს თავის მხრივ გააჩნია ქვეკატეგორიები.

ფორექს ტრეიდინგის ვარიანტები

ფორექსის სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობის მრავალი ვარიანტი არსებობს. ყოველი მათგანი ერთმანეთისგან განსხვავდება პროცესით, რისკით და დროის დანახარჯებით. ზოგიერთი ვარიანტი საჭიროებს დამატებით ინვესტირებას, ხოლო ზოგიერთი კი ტრეიდერისგან მოითხოვს მაღალ კვალიფიკაციას.

ფასი ფორექსზე

ფორექსის ბაზარზე სავალუტო წყვილის ფასი არის ძირითადი მაჩვენებელი, რომლის საფუძველზეც ფორმირდება სრული სპეკულაციური ვაჭრობა.

რა უნდა ვიცოდეთ იმისთვის, რომ გავხდეთ ტრეიდერი

ბევრი ადამიანისათვის ტრეიდინგი საიდუმლოებებით მოცული სფეროა, ზოგიერთის წარმოდგენებით, კი იმისათვის, რომ ფორექსის ბირჟაზე იმუშაო/ითამაშო საკმარისია მხოლოდ შესაბამისი თანხის ქონა, თანაც რაც უფრო მეტია ეს თანხა - მით უკეთესი.

ტაიმფრეიმი ფორექსზე

ფორექსზე ვაჭრობისას ოპტიმალური ტაიმფრეიმის შერჩევა არის წარმატებული ტრეიდინგისკენ გადადგმული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რადგან იმაზე თუ დროის რომელ მონაკვეთში ვაჭრობთ - დამოკიდებულია სავაჭრო სტრატეგიის წარმატებულობა.

ტრეიდინგის ძირითადი საფრთხეები

დამწყები ტრეიდერების უმრავლესობას, რომლებიც ზერელედ ეკიდებინ ფორექსს, წარმოდგენა არ აქვთ, თუ რამდენად სახიფათოა ბიზნესის ეს სახეობა. გარდა თავად ტრეიდინგის, როგორც სამუშაო პროცესის მაღალი რისკიანობისა, არსებობს ფულის დაკარგვის სხვა უამრავი ხერხები.

მარტივი ოფციონური ვაჭრობა

ოფციონი – არის კონტრაქტი, რომელიც საშუალებას იძლევა ვიყიდოთ ან გავყიდოთ აქტივის გარკვეული სახეობა. ფორექსის ბაზარზე ესეთი აქტივებია - ვალუტა, ძვირფასი ლითონები და ენერგომატარებლები.

ტეიკ პროფიტის დაყენების წესები

ტრეიდინგის უმთავრესი ამოცანაა მოგების მიღება, ამისათვის საჭიროა მომგებიანი ორდერის დახურვის სწორი წერტილის განსაზღვრა, რომლის მიღწევის შემდეგ პოზიცია დაიხურება მაქსიმალურად კარგი კურსით.

როგორ ავირჩიოთ სადილინგო ცენტრი. მუშაობის ძირითადი მახასიათებლები

სადილინგო ცენტრი - არის კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სთვაზობს ფორექსის ბაზარზე ვაჭრობისათვის სხვადასხვა ტიპის მომსახურეობის პაკეტს.

სავალუტო ჰეჯირება

სავალუტო ჰეჯირების ცნება საკმაოდ ხშირად გვხდება ფორექსზე. მისი ძირითადი დანიშნულებაა ზარალის მინიმიზაცია, რომელიც გამოწვეულია წამგებიანი სავაჭრო ოპერაციების გამო.

მარჯინალური ვაჭრობის პრინციპი

მარჯინალური ვაჭრობა (Margin Trading) – არის საფინანსო ბაზრებზე ოპერაციების განხოციელება საკრედიტო (მარჯინალური) მხარის გამოყენებით.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top