ფორექსის მრჩეველები (ავტომატური სავაჭრო პროგრამები)

ფორექის მრჩეველებს (ავტომატურ სავაჭრო პროგრამებს) - ფორექსზე უწოდებენ ისეთ პროგრამებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმინალში, წინასწარ მითითებული ალგორითმის მიხედვით, ახორციელებენ სავაჭრო ოპერაციებს დამოუკიდებლად - ტრეიდერის მონაწილეობის გარეშე. ან ტრეიდერის ნაწილობრივი მონაწილეობით.

 

მრჩეველი "Forex-Gold-Trader-V.1.0"

მრჩეველი (ავტომატური სავაჭრო პროგრამა) "Gold" განკუთვნილია ოქროზე ვაჭრობისათვის. გამოხმაურებების თანახმად იგი კარგად მუშაობს სწორედ ოქროზე, თუმცა მუშაობს მაღალლიკვიდურ სავალუტო წყვილებზეც. საკმაოდ კარგად მუშაობს მრჩევლის ბაზრის მდგომარეობის ფუნქციაც.

მრჩეველი "Gaps"

ინსტრუმენტი, სავალუტო წყვილის გრაფიკზე  ეძებს ფასთა წყვეტებს (Gap). თეორიის მიხედვით ნებისმიერი წყვეტა, როგორც წესი  ადრე თუ გვიან შეივსება.

მრჩეველი ZL

მრჩევლის გამოყენება შესაძლებელია 4 და 5 ციფრიანი კოტირებების მქონე ბროკერებთან პროგრამული პარამეტრების უცვლელად, ვინაიდან ისინი უნივერსალურია.

მრჩეველი "Stochastic-ის მიხედვით"

ინსტრუმენტი გამოიყენება 15 და 30 წუთიანი ტაიმფრეიმებისთვის. სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია მისი გამოყენება უფრო გრძელი დროის ინტერვალებისათვის.

მრჩეველი Neuro Martingail Expert Stochastic-v2[1].0

მრავალი ტრედერისთვის ცნობილი მარტინგეილური მრჩეველი Neuro Martingail Expert Stochastic_v2[1].0 უკვე არაერთი წელია გამოიყენება ტრეიდერების მიერ.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top