პატერნები და გრაფიკული მოდელები

ფორექსზე ვაჭრობისას სავაჭრო ტერმინალში, დროის სხვადასხვა მონაკვეთში შესაძლებელია ვიზუალურად შევამჩნიოთ სხვადასხვა გამოსახულება და მივამსგავსოთ ამა თუ იმ საგანს ან ცოცხალ არსებას, სწორედ ასეთ გამოსახულებებს ფორექსზე უწოდებენ პატერნებს და გრაფიკულ მოდელებს. მათი გამოჩენა გრაფიკზე უმრავლეს შემთხვევაში ზუსტად მიუთითებს ტრენდის გაგრძელების, ან უკუსვლის ტენდენციაზე. არსებობს მრავალი სახის პატერნი და გრაფიკული მოდელი. წარმატებული ვაჭრობისთვის საჭიროა ვიცოდეთ მათგან ძირითადი მაინც. ასეთი სტრატეგიების გადამწყვეტი უმრავლესობა სტაბილური და მომგებიანია.

 

პატერნი "სამი მოძრაობა"

პატერნი "სამი მოძრაობა" გრაფიკული მოდელია, რომელიც პეიოდულად ჩნდება საფინანსო ბაზრებზე, მათ შორის ფორექსზე. პატერნის სწორი იდენტიფიკაცია შესაძლებლობას აძლევს ტრეიდერს მიიღოს საკმაოდ კარგი და გარანტირებული მოგება.

ფორექსის კონტრდღიური სტრატეგია

დაღმავალი ტრენდის დროს, კონტრტრენდიდან ყიდვა ეფექტურია, თუ არჩეული დროის მონაკვეთზე, ფასი გამჭოლად გადის ტრენდის ხაზს ქვემოდან ზემოთ და თანაც აფიქსირებს დახურვას მის ზემოთ.

ფორექსის სტრატეგია "ვულფის ტალღები. Wolfe Waves"

ტრეიდერების წრეში ვულფის ტალღები ცნობილია, როგორც უნიკალური და ეფექტური სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც ჩემი აზრით ვიზუალური თვალსაზრისით უფრო პატერნია, ხოლო სავაჭრო თვალსაზრისით - სავაჭრო სისტემა, ვიდრე ცალკე აღებული სტრატეგია.

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დიაპაზონის შუიდან"

ფორექსის სტრატეგია - "ვაჭრობა დიაპაზონის შუიდან" ძალზე მარტივია და მისი არსი შემდეგია:

ფორექსის სტრატეგია "1-2-3 პატერნი"

1-2-3 პატერნი - შემობრუნებითი ფორმაციაა, რომელსაც გააჩნია მომგებიანი გარიგებების მაღალი რეზულტატურობა. ამიტომაც ამ სტრატეგიას იყენებს უამრავი ტრეიდერი ბაზარზე არამარტო შესვლისათვის, არამედ გარიგებიდან გამოსვლისათვისაც.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top