მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის სტრატეგიები

მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის სტრატეგიები ეფუძნება ბირჟის უძველესი (თუ პირველის არა..) ინდიკატორის მცოცავი საშუალოს (Moving Average) ინდიკატორის და ფასის ურთიერთქმედების ალგორითმს. ეს ინდიკატორი და მისი პარამეტრული, თუ ტექნოლოგიური მოდიფიკაციები საკმაოდ მძლავრი ინსტრუმენტია. ამიტომ წარმატებული ტრეიდერების უმრავლესობა იყენებს ამ ინდიკატორზე აგებულ სტრატეგიებს.

 

ფორექსის სტრატეგია "გამრღვევი ფრაქტალი"

ფორექსის სტრატეგია "გამრღვევი ფრაქტალი" ეფუძნება ორი ინდიკატორის: მცოცავი საშუალოს და ფრაქტალის კომბინირებულ სიგნალს

ფორექსის სტრატეგია „ვეგას-ტალღა“

ფორექსის სტრატეგია "ვეგასის ტალღა" ეფუძნება ფრაქტალების და 2 ექპონენციალური მცოცავი საშუალოს სიგნალს.

ფორექსის სტრატეგია "SMA 108"

ფორექსის სტრატეგია SMA 108 ეფუძვნება ფორექსის 2 ინდიკატორის სიგნალს: ფასის მიერ დამატებითი დონეების მქონე მცოცავი საშუალოს გადაკვეთას, რომელიც მოგების ფიქსაციისთვის გამოიყენება და დამატებითი მცოცავი არხის ფუნქციას ასრულებს, აგრეთვე შესაბამის პირობებში სესიური ექსტრემუმების გარღვევას.

ფორექსის სტრატეგია „Weighted Taylor“

ფორექსის სტრატეგია "Weighted Taylor" ("შეწონილი ტეილორი") ეფუძნება შეწონილი მცოცავი საშუალოების (WMA) და RSI  ისცილატორისაგან მიღებულ სიგნალებს.

ფორექსის სტრატეგია "ბალანსის მრუდი"

ფორექსის სტრატეგია "ბალანსის მრუდი" მარტივი საშუალოვადიანი სავაჭრო მეთოდია. გამოყენებულია მხოლოდ ერთი ინდიკატორი.

ფორექსის სტრატეგია "ღიღილო"

ფორექსის სტრატეგია "ღიღილო" (ღიღილო - ყვავილია) ეფუძნება იმ პრინციპს, რომ სავაჭრო პოზიცია იხსნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრენდი მოძრაობს ერთი და იგივე მიმართულებით დროის სხვადასხვა ინტერვალებზე.

ფორექსის სტრატეგია "სამი ეკრანის ბუტერბროდი"

ფორექსის სტრატეგია "სამი ეკრანის ბუტერბროდი" წარმოადგნს სხვადასხვა სტრატეგიების ერთგვარ კომბინაციას, რომელთა შორის ერთ-ერთია "სამ ეკრანზე ვაჭრობის სისტემა". სტრატეგიით ვაჭრობისას გვჭირდება სხვადასხვა ტაიმფრეიმის სამი ეკრანი, რომლებზეც უნდა მოვიძიოთ სამი, ერთი და იგივე მიმართულების, ერთმანეთის დამადასტურებელი სიგნალი.

ფორექსის სტრატეგია "ჰალსტუხი-ბაფთა" (Bow Tie)

ფორექსის სტრატეგია "ჰალსტუხი-ბაფთა" (ინგლისურად: Bow Tie) ეფუძნება ფორექს პატერნს "ჰალსტუხი-ბაფთა", რომელიც წარმოადგენს სამი სხვადასხვა პერიოდიანი მცოცავი საშუალოს, შესაბამისი რიგითობით გადაკვეთას.

ფორექსის სტრატეგია "EMA (4+13+50) + Stochastic"

ფორექსის სტრატეგია EMA (4+13+50) + Stochastic ტრენდული და საკმაოდ ეფექტური სტრატეგიაა.

ფორექსის სტრატეგია „3 იხვი“

ფორექსის სტრატეგია "3 იხვი" გამოყენებაში უმარტივესია. პროდუქტიულია იმ სიტუაციებში, როდესაც ფასი მოძრაობს დინამიურად ერთი მიმართულებით ტრენდულად და არა ვიწრო დერეფნებში.

ფორექსის სტრატეგია "HILO - GBP/JPY"

ფორექსის სტრატეგია "HILO - GBP/JPY" ეფუძნება სამი მცოცავი საშუალოს და ერთი ტრენდული ინდიკატორის სიგნალებს.

ფორექსის სტრატეგია "კარგი მარტივი სტრატეგია"

ავტორმა სტრატეგიას დაარქვა "კარგი მარტივი სტრატეგია", ასე რომ, მე რა უფლება მაქვს სხვა სახელი ვუწოდო. კარგია თუ ცუდი თავად ტრეიდერები უნდა დარწმუნდნენ ამაში.

ფორექსის სტრატეგია "საშუალოვადიანი პოზიციური"

ფორექსის სტრატეგიის "საშუალოვადიანი პოზიციური"-ს ალგორითმი ეფუძნება მარტივ მცოცავ საშუალოებს (SMA), მნიშვნელოვან დონეებს და ტრენდულ ხაზებს. აგრეთვე ძირითადი პირობაა ბაზარზე გამოხატული ტრენდის არსებობა.

ფორექსის სტრატეგია "გვირაბი"

ფორექსის სტრატეგია "გვირაბი"-ს ალგორითმის მიხედვით, რომელიც აგებულია მცოცავ საშუალოებზე, მათი მეშვეობით იქმნება ერთგვარი გვირაბი, რომელიც ვაჭრობისათვის მთავარი ამოსავალი გარემოებაა.

ფორექსის სტრატეგია "მშვიდი პოზიციური"

ფორექსის სტრატეგიას "მშვიდი პოზიციური" - გააჩნია მარტივი ტრენდული ალგორითმი.

ფორექსის სტრატეგია „Forex Smart - 2“

ფორექსის სტრატეგია "Forex Smart - 2" არის ფორექსის სტრატეგიის "Forex Smart" გადამუშავებული ვარიანტი.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top