ფორექსის მარტივი სტრატეგიები

თვითონ სათაური მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ტიპის სტრატეგიებში არ არის გამოყენებული ინდიკატორებისა და ფასის ურთიერთქმედების რთული ალგორითმები. ეს სტრატეგიები მარტივია გასაგებად და ვიზუალურადაც არ არის რთული აღსაქმელი. გაგიგიათ ალბათ, გამოთქმა არსებობს ..."ყველაფერი მარტივი გენიალურიაო". შესაძლებელია, თუმცა მგონი ფორექსში მთლად ასე არაა. მიუხედავად ამისა, როგორც პრაქტიკიდან (მათ შორის ჩემი პრაქტიკიდანაც) ჩანს მარტივ სტრატეგიებს ფორექსში სტაბილური მოგება მოაქვს, მათთვის ვინც ჭკუით გამოიყენებს ამ სტრატეგიებს.

 

ფორექსის სტრატეგია "შუა"

სტრატეგია მარტივია და მისი გაგებისათვის სავსებით საკმარისია ვიზუალიზაცია.

ფორექსის სტრატეგია "Emp"

სავაჭრო სისტემა ეფუძნება მნიშვნელოვან დონეებისგან ფასის ასხლეტის ალგორითმს.

ფორექსის სტრატეგია "ბაგოვინოს მეთოდი"

ფორექსის სტრატეგიის "ბაგოვინოს მეთოდი" ალგორითმი ეფუძნება ორი ინდიკატოის სიგნალს.

ფორექსის სტრატეგია "80-20"

ფორექსის სტრატეგიის "80-20" ავტორია საერთაშორისო დონის ტრეიდერების წრეში ცნობილ სპეკულანტი ლინდა რაშკე (პრინციპში ყველა, ვინც ფორექსზე ვვაჭრობთ - სპეკულანტები ვართ).

ფორექსის სტრატეგია "მარტივი ფრაქტალები"

სტრატეგიას გააჩნია უმარტივესი ალგორითმი და ბაზარზე შესვლა/გამოსვლის მარტივი წესები. მისი გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერი სავალუტო წყვილისთვის თუმცა ძირითადად რეკომენდებულია EUR/USD.

ფორექსის სტრატეგია "ჯანკონე 5 წუთიანი ტაიმფრეიმისთვის"

სტრატეგიის ალგორითმი ეფუძნება სანთლური მოდელის "პინბარი"-ს და ინდიკატორების ურთიერთქმედებას.

ფორექსის სტარტეგია ZL

სტრატეგიით ვაჭრობა მიმდინარეობს Zig Zag ინდიკატორის სიგნალის მეშვეობით და სავაჭრო სტრატეგიის დამატებითი პირობების გამოყენებით.

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე"

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე" ეფუძნება მნიშვნელოვანი დონეების გარღვევასა და ასხლეტას.

ფორექსის სტრატეგია "Momentum Pinball"

სტრატეგიის ავტორია ცნობილი ტრეიდერი ლინდა რაშკე.

ფორექსის სტრატეგია "CCCF"

ფორექსის სტრატეგია "CCCF" საკმაოდ მარტივი გარღვევის სტრატეგიაა, რომელიც ეფუძნება ინდიკატორის Cons-ის მიერ, გრაფიკზე წარმოქმნილი ყუთის ზედა და ქვედა საზღვრების გარღვევას.

ფორექსის სტრატეგია Daniella

სტრატეგია ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ ფორექსზე ვოლატილობის შეკუმშვის შემდეგ, იგი (ვოლატილობა) ყოველთვის ფართოვდება.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top