ჰეჯირების სტრატეგიები

ჰეჯირება არის სავჭრო პოზიციების რისკების დაზღვევის სისტემა. თუ როგორ ხდება ამგვარი დაზღვევები გაეცანით ამ რუბრიკის სტრატეგიებში. ცალკე ან სხვა სტრატეგიებთან კომპლექსში ჰეჯირების სტრატეგიები (სისტემები) მძლავრი ინსტრუმენტია ტრეიდერისათვის

 

ფორექსის სტრატეგია "Crazy Lock"

ფორექსის სტრატეგია "Crazy Lock" ძალიან რთული და საინტერესო ალგორითმის მქონე სავაჭრო მეთოდია, ითვალისწინებს ლოკირებასა და მარტინგეილს.

ფორექსის ჰეჯირების სტრატეგია

ფორექსის ჰეჯირების სტრატეგიას ასევე შეიძლება ვუწოდოთ - სავაჭრო პოზიციის დაზღვევის სტრატეგია. ანუ ეს უფრო პოზიციების ჰეჯირების წესი უფრო არის ვიდრე სტრატეგია. თუმცა, როგორც სტრატეგიად სავსებით წარმატებით გამოიყენება.

ფორექსის სტრატეგია "Hedge Hog - 2"

ფორექსის სტრატეგია "Hedge Hog -2" წარმოადგენს სტრატეგიის "Hedge Hog" მოდიფიცირებლ განახლებულ ვერსიას. სტრატეგიის წესები თითქმის არ არის შეცვლილი, მაგრამ დამატებულია სტოპ ლოსის და მისი გადაყენების დამატებითი პირობები, რაც ამცირებს მინუსიან ჩავარდნებს და ზრდის მომგებიანი გარიგებების რაოდენობას.

ფორექსის სტრატეგია "Hedge Hog"

ფორექსის სტრატეგია Hedge Hog არ საჭიროებს ფორექსზე ვაჭრობის განსაკუთრებული სიღრმეების ცოდნას და მიეკუთვნება დიაპაზონური გარღვევის სტრატეგიების კლასს.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top