ფუნდამენტალური სტრატეგიები

ეფუძნება წმინდა ფუნდამენტალურ ფაქტორებს. ისეთი ეკონომიკური ინდიკატორები, როგორებიცაა - საპროცენტო განაკვეთი ცვლილება, Non-Farm payrolls და სხვა მაკროეკონომიკური სტატისტიკა, გავლენას ახდენს ფორექსის ბაზარზე და ტრენდის მოძრაობის მიმართულებაზე. ხშირ შემთხვევაშო დროის გარკვეული პეროდის (3—4 საათი) განმავლობაში, ზოგჯერ კი გრძელვადიანი პერსპექტივით. აქედან გამომინარე ტრეიდერებს ეძლევათ შესაძლებლობა ივაჭრონ ფუნდამენტალურ ფაქტორებზე, ფუნდამენტალური სტრატეგიების გამოყენებით.

 

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top