ფორექს თაიმინგი

სხვადასხვა სავალუტო წყვილის სავაჭრო მოცულობები და ვოლატილობა იცვლება საათის ისრების მოძრაობასთან ერთად. ტრეიდერს შეუძლია უფრო ეფექტურად ივაჭროს, თუ ეცოდინება რომ, რომელი სავალუტო წყვილი არის ყურადღების ცენტრში დროის ამა, თუ იმ პერიოდში. თაიმინგს დიდი როლი ენიჭება ვალუტებზე ვაჭრობისას.

 

სავაჭრო პერიოდების მნიშვნელოვანი ტაქტიკური მომენტები

სტატიაში, საათების მიხედვით განხილულია სავაჭრო სესიების პერიოდებში მოსალოდნელი ის მოვლენები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სავაჭრო ინსტრუმენტების ქცევაზე. აგრეთვე განხილულია რამდენიმე, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი რჩევა თაიმინგ ფორექსზე მომუშავე ტრეიდერებისათვის, თუმცა ეს რჩევები იმდენად უნივერსალურია, რომ სხვა ტიპის სტრატეგიების მოყვარულთათვისაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. მონაცემები ასახავს ფინანსურ ბაზარზე წლების (ათწლეულების) განმავლობაში განხორციელებული დაკვირვებების შედეგებს.

ფორექსის სავაჭრო სესიების დახასიათება

სხვადასხვა სავალუტო წყვილის სავაჭრო მოცულობები და ვოლატილობა იცვლება საათის ისრების მოძრაობასთან ერთად. ტრეიდერს შეუძლია უფრო ეფექტურად ივაჭროს, თუ ეცოდინება რომ, რომელი სავალუტო წყვილი არის ყურადღების ცენტრში დროის ამა, თუ იმ პერიოდში. თაიმინგს დიდი როლი ენიჭება ვალუტებზე ვაჭრობისას.

სავაჭრო სესიების ცხრილი

წარმოგიდგენთ სხვადასხვა მონაცემებს, რომლებიც გამოგადგებათ როგორც თაიმინგ, ასევე სხვა ტაქტიკის ტრეიდინგშიც.

UTC – უნივერსალური კოორდინირებული დრო

თანამედროვე დროის სარტყელების სისტემას საფუძვლად უდევს უნივერსალური კოორდინირებული დრო UTC (მსოფლიო დრო), რომელიც არის დროის ყველა სარტყლისთვის დროის ათვლის წერტილი.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top