ფიუჩერსული ვაჭრობის თეორია

ფიუჩერსებით ვაჭრობა პრინციპში, ფორექსზე ვაჭრობას ჰგავს, მაგრამ ფიუჩერსულ ბაზარზე არსებობს განსაზღვრებები და ცნებები, რომლებიც მხოლოდ მისთვის არის დამსახასიათებელი. რუბრიკაში ჩვენ განვსაზღვრავთ, თუ რა არის ფიუჩერსული ბაზარი, განვიხილავთ მის ისტორიას, შევეხებით ფიუჩერსების სახეობებს. აგრეთვე ვისაუბრებთ ფიუჩერსებზე ვაჭრობის უპირატესობებზე.

ფიუჩერსებზე ვაჭრობის სპეციფიკას განვიხილავთ იმიტომ, რომ:

პირველი - წარმატებული ვაჭრობისათვის ფორექს ტრეიდერს წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს სხვა საფინანსო ბაზრების შესახებაც.

მეორე - ზოგიერთი ბროკერი იძლევა შესაძლებლობას ვიმუშაოთ ე.წ. კონტრაქტების სხვაობაზე (Contract For Difference, CFD), რომელიც გარკვეულწილად ფიუჩერსებზე ვაჭრობის ანალოგიურია (ფიუჩერსული კონტრაქტები), ოღონდ საბაზო აქტივების მიწოდების გარეშე.

მესამე - ფიუჩერსული ბაზრების ანალიზისთვის გამოიყენება ტექნიკური ანალიზის პრაქტიკულად ანალოგიური ინსტრუმენტები, რაც ფორექსზე. ამასთან ერთად, ფიუჩერსებზე ვაჭრობისას ფუნდამენტალური მაჩვენებლები ისევე უნდა იქნას გათვალისწინებული, როგორც სხვა საფინანსო ბაზრებზე.

მეოთხე - ფინანსურ ბაზრების სხვადასხვა ინსტრუმენტებს აქვთ კორელაციის ტენდენცია (ქცევის მსგავსება-თნხვედრა). ამ ფაქტორს კი შეუძლია დაგვეხმაროს ფორექსის ბაზრის პროგნოზირებისას, შესაბამისად ფიუჩერსებზე ვაჭრობუთ შესაძლებელია მივიღოთ დამატებითი სარგებელი.

მეხუთე - სავალუტო წყვილების ფიუჩერსულ კონტრაქტებზე, გარკვეულწილად შესაძლებელია ფორექსზე სავალუტო წყვილების კოტირებების მოძრაობის პროგნოზირება.

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top