დროის ინტერვალების გარღვევის სტრატეგიები

ეფუძნება ამა თუ იმ სავაჭრო სესიაზე, ან დროის ინტერვალზე ვოლატილობის ზრდის ან კლების თვისებას. სავაჭრო სესიების დროების კვეთაზე, დაწყებაზე ან დასრულებაზე, აგრეთვე გარკვეული დროის ინტერვალის დასრულების შემდეგ ხშირად ხდება გასული სესიის, ან დროის ინტერვალის ფასური მაქსიმუმის ან მინიმუმის გარღვევები, სწორედ ამ ალგორითმზეა აგებული დროის ინტერვალის გარღვევის სტრატეგიები. სტრატეგიებთან მუშაობისას გასათვალისწინებელია ფორექს თაიმინგის ცნება.

 

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top