რა არის ბიტკოინი (Bitcoin)

არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ლეგიტიმური შესაძლებლობა, გახსნას Forex ანგარიშები Bitcoin-ში, ივაჭროს კურსის ცვალებადობაზე და მიიღოს შესაბამისი მოგება. სტატიაში მოკლედ განვიხილავ ამ უკვე პოპულარულ სავაჭრო ინსტრუმენტს, ზოგად სტრატეგიას, ტაქტიკას და მასთან დაკავშირებული ძირითადი სავალუტო წყვილით - BTC/USD (ბიტკოინი/აშშ დოლარი) ვაჭრობის ზოგად ნიუანსებს.