ოფციონები (ფორექსი პროფესიონალებითვის)

ოფციონები — წარმოადგენს სავალუტო წყვილებზე ვაჭრობის შემდეგ, საფინანსო ბაზრების ყველაზე პოპულარულ ინსტრუმეტს. მათი არა მხოლოდ ზოგადი ცოდნაა საჭირო, არამედ მათზე ვაჭრობა ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტრეიდინგის სახეობაა.

 

ინტერნეტ ტრეიდინგის პროგრამები

ანალიზის ჩატარებისა და სწრაფი და გააზრებული გადაწყვეტილებების მისაღებად, ტრეიდერებისათვის შექმნილია ძალიან ბევრი პროგრამა, რომლებიც ეხმარება მათ სხვადასხვა ტიპის გრაფიკების შექმნაში, რაც თავის მხრივ სიტუაციის ვიზუალურად შაფასების საშუალებას იძლევა.

სინთეტიკური გრძელი ფუთი

სტრატეგია გამოიყენება ფუთ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ერთი ქოლ ოფციონის ყიდვასა და საბაზო აქტივის გაყიდვაში.

ოფციონების დაფა

ქვემოთ სურათზე წარმოდგენილია ოფციონების დაფა, რომელიც სტანდარტულია თითქმის ყველა ტრეიდერული პროგრამისათვის.

სინთეთიკური ოფციონები

ოფციონების და საბაზო ფინანსური ინსტრუმენტების (ფიუჩერსები) კომბინაციით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ საბაზო სინთეთიკური ოფციონები.

ოფციონების აღნიშვნები - ზოგადად

ბირჟებზე ყველა ოფციონს აქვს თავისი საკუთარი კოდი და სპეციფიკაცია.

კონდორი, გაყიდვა

სტრატეგია პეპლის გაყიდვის სტრატეგიის მსგავსია, იმ განსხვავებით, რომ იზრდება მოგების მიღების ალბათობა სხვადასხვა სტრაიკის მქონე ოფციონების ყიდვის გზით, თუმცა მოგების სიდიდე შედარებით შემცირებულია.

ოფციონების საბაზო აქტივები

ბირჟებზე ძირითადად ერთნაირი ოფციონების საბაზო აქტივები ივაჭრება, თუმცა ფიუჩერსული კონტრაქტები აქციებზე, გასაგები მიზეზების გამო, სხვადასხვაა.

კონდორი, ყიდვა

კონდორის ყიდვა ჰგავს პეპლის ყიდვას. განსხვავება მდგომარეობს გაყიდული ოფციონების სტრაიკების სიდიდეში.

ოფციონებით ვაჭრობის პრაქტიკის თეორია

პირადი გამოცდილებიდან ვიცი, რომ დამწყები ტრეიდერების უმრავლესობა ზერელედ ეკიდება ოფციონებით ვაჭრობას და მას კაზინოში თამაშთან აიგივებენ.

პეპელა, გაყიდვა

სტრატეგია გამოიყენება მაღალი ვოლატილობის მოლოდინის შემთვევაში (ფასის აქტიური მოძრაობა როგორც ზრდის ასევე კლების მიმართულებით).

სინთეტიკური მოკლე ქოლი

ეს ქოლ ოფციონი შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად: გავყიდოთ ფიუჩერსი და ფუთ ოფციონი.

პეპელა, ყიდვა

სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც საბაზო აქტივის ფასი მოძრაობს გარკვეულ დიაპაზონში.

სინთეტიკური მოკლე ფუთი

სტრატეგია გამოიყენება ბაზრის კლების გარეშე ზრდის პირობებში. მისი რეალიზაციისთვის უნდა გავყიდოთ ქოლ ოფციონი და ვიყიდოთ საბაზო აქტივი.

პროპორციული საპირისპირო ფუთ სპრედი (Put Ratio Backspread)

სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში თუ ვვარაუდობთ აქტივის ფასის ვარდნას, მაგრამ თუ ფასი დარჩება იმავე დონეზე, მაშინ ჩვენი წაგება შემოსაზღვრული იქნება.

სინთეტიკური გრძელი ქოლი

სტრატეგია გამოიყენება ქოლ ოფციონის ყიდვის ნაცვლად. იგი მდგომარეობს ფუთ ოფციონის და საბაზო აქტივის ყიდვაში.

პროპორციული საპირისპირო ქოლ სპრედი (Call Ratio Backspread)

სტრატეგია გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ველოდებით საბაზო აქტივის ფასის როგორც ვარდნას, ასევე დიდ ზრდას.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top