ბოლინჯერის ველების სტრატეგიები

ბოლინჯერის ველების სტრატეგიები ემყარება ერთი - ბოლინჯერის ინდიკატორის და ფასის ურთიერთქმედების ალგორითმს. თვითონ ინდიკატორის ხიბლი მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც ტრენდის დროს ასევე ფლეტისას მას გრაფიკზე კარგად და თვალნათლივ გამოყავს ბაზარზე არსებული მდგომარეობა. ამიტომ სავაჭრო სიგნალებიც საკმაოდ რეალურია.

 

ფორექსის სტრატეგია "EBB-2"

ფორექსის სტრატეგია "EBB-2" არის ფორექსის სტრატეგია "EBB-1"-ის მოდიფიცირებული ვერსია.

ფორექსის სტრატეგია "დიაპაზონის გარღვევა"

ფორექსის სტრატეგიის "დიაპაზონის გარღვევა", არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ბაზარზე ვიპოვოთ ადგილები სადაც ფასების რყევის ვიწრო დიაპაზონი ფიქსირდება, ანუ ფლეტია.

ფორექსის სტრატეგია "EBB-1"

ფორექსის სტრატეგია "EBB-1" საკმაოდ წარმატებული კომბინირებული ინდიკატორული სტრატეგიაა.

ფორექსის სტრატეგია "შიდა დღიური + ბოლინჯერის ველები"

ფორექსის სტრატეგია "შიდა დღიური + ბოლინჯერის ველები" ტრენდული სტრატეგიაა, და უმთავრესი პრინციპი მდგომარეობს ტრენდის შემობრუნების ზუსტ განსაზღვრაში.

ფორექსის სტრატეგია "სრული ჩაქრობა"

ფორექსის სტრატეგიის "სრული ჩაქრობა" საშუალებას გვაძლევს გამოვავლინოთ ტრენდის მწვერვალები და ფსკერები, ადგილები სადაც ერთი ტიპის ტრენდი "სრულად ქრება", ხოლო მეორე "აინთება", რაც თავის მხრი შემოსავლის მიღების კარგ შანსს იძლევა.

ფორექსის სტრატეგია "ბოლინჯერი სტეროიდებზე"

ფორექსის სტრატეგია "ბოლინჯერი სტეროიდებზე" ალგორითმი:

ფორექსის სტრატეგია "შემობრუნება ქარიზე" (Carry)

ფორექსის სტრატეგია "შემობრუნება ქარიზე" განკუთვნილია იმ ტრეიდერებისათვის, რომლებსაც სურთ ივაჭრონ დადებით ქარიზე (Carry). ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შემოსავლის მიღება საპროცენტო განაკვთების სხვაობაზე, ანუ ისევ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ - შემოსავლის მიღება დადებით სვოპებზე.

ფორექსის სტრატეგია "ბოლინჯერის მარტივი სტრატეგია"

ბოლინჯერის ველები შექმნილია ერთ-ერთი გამოჩენილი ტრეიდერის ჯონ ბოლინჯერის მიერ მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში. ინსტრუმენტმა ფართო პოპულარობა მოიპოვა და მას ხშირად იყენებენ საფინანსო ბაზრების ტექნიკურ ანალიზსა და სავაჭრო სტრატეგიებში.

ფორექსის სტარტეგია "100%-იანი შიდა დღიური დადგმა"

ფორექსის სტარტეგია "შიდა დრიური დაყენება 100%" ვაშრობის საშუალო ვადიანი, კომბინირებული მეთოდია.

ფორექსის სტრატეგია "FLAT Bollinger Band System"

ფორექსის სტრატეგია "FLAT Bollinger Band System" განკუთვნილია ვაჭრობისთვის H1 ინტერვალზე ნებისმიერი სავალუტო წყვილით.

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა სიახლეების გარღვევაზე"

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა სიახლეების გარღვევაზე": არავისთვის არაა საიდუმლო, რომ ფუნდამენტალური სიახლეები მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ სავალუტო ბაზარზე. ამიტომ ტრეიდერების უმრავლესობა ცდილობს ამ მომენტებში ტერმინალის ეკრანებთან იყოს, რათა ან დააკვირდეს ბაზრის მოძრაობას, ან მიიღოს შემოსავალი.

ფორექსის სტრატეგია "3 EMA+Bollinger"

ფორექსის სტრატეგია 3 EMA+Bollinger მულტივალუტურია,ანუ მუშაობს ყველა სავალუტი წყვილზე. ორდერის გახსნისთვის საჭიროა გაანალიზდეს დროის 2 ინტერვალი: 30 წუთიანი და 5 წუთიანი გრაფიკები.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top