ფორექსის არასტანდარტული ინდიკატორები

არასტანდარტულ ინდიკატორებს - უწოდებენ ისეთ ინდიკატორებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმონალის სტანდარტულ კომპლექტში არ შედის. ინტერნეტ სივრცეში მრავლადაა ასეთი ინდიკატორები. ბევრი მათგანი წმინდა წყლის უაზრობაა, თუმცა არსებობს იმისთანა ინდიკატორები, რომლებიც ტრეიდერს მუშაობას უადვილებენ. რუბრიკაში წარმოდგენილია ასეთი ინდიკატორები და სკრიპტები (სკრიპტები - იგივე ინდიკატორებია, თუმცა პროგრამირების სისტემის განსხვავებისა და გრაფიკზე გამოსახვის თვისებების განსხვავებულობის გამო მათ ცალკე სახელი - სკრიპტები ჰქვია)

 

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები (ზოგადად)

გამოცდილი ტრეიდერები დამეთანხმებიან, რომ პრაქტიკულ ტრეიდინგში არსებობს 7-8 უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელთა გათვალისწინება აუციელებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერავითარ შედეგს ვერ მივიღებთ.

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი "Hodrick Prescott Filter" (HPF)"

ისევე როგორც თითქმის ყველა ინდიკატორს, ინდიკატორს "Hodrick Prescott Indicator" (იგივე "Hodrick Prescott Filter" (HPF)", იგივე ჰორდიკ-პრესკოტის ინდიკატორი) საფუძვლად უდევს პოპულარული და ყველასთვის ნაცნობი მცოცავი საშუალოს ინდიკატორი Moving Average, თუმცა მოდიფიცირებული და როგორც ავტორები ამბობენ გაუმჯობესებული სახით.

ბაზრის ანალიზის ინდიკატორები

ინტერნეტ სივრცეში ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით შეხვდებით ინდიკატორის დამახასიათებელ კატეგორიას - ბაზრის ანალიზის ინდიკატორები", რაც იმას ნიშნავს, რომ ინდიკატორი ტრეიდერს ეხმარება ჩაატაროს ბაზრის სხვადასხვა სახის ანალიზი - ტექნიკური, ფუნდამენტალური და ა.შ.

მოცულობის ოსცილატორი "Normalized Volume Oscillator"

ოსცილატორი Normalized Volume Oscillator წარმოადგენს პოზიციური ფორექს მოცულობების ნორმალიზირებული მონაცემების გადასამუშავებელ ინსტრუმენტს, სადაც გამოისახება საშუალო პროცენტული მაჩვენებლების თანაფარდობა საანალიზო პერიოდის განმავლობაში.

დონეების ინდიკატორები

ინტერნეტ სივრცეში ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით შეხვდებით ინდიკატორის დამახასიათებელ კატეგორიას - "დონეების ინდიკატორები", რაც იმას ნიშნავს, რომ ინდიკატორი გვიჩვენებს სხვადასხვა სახის დონეებს.

არხის ინდიკატორი (ზოგადად)

სავალუტო წყვილის გრაფიკზე არხის ინდიკატორი ავტომატურ რეჟიმში ხაზავს არხებს. არხის საზღვრებს წარმოადგენს ორი პარალელური წრფე. ერთი მათგანი აერთებს მნიშვნელოვან მინიმუმებს და გვევლინება მხარდაჭერის ხაზად (დონედ), ხოლო მეორე აერთებს ფასურ მაქსიმუმებს და გვევლინება წინააღმდეგობის ხაზად (დონედ). ტრენდული არხის საზღვრები წარმოადგენს ბაზარზე შესვლისა და გამოსვლის საორიენტაციო არეებს.

ახალი ინდიკატორები

ინტერნეტ სივრცეში ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით შეხვდებით ინდიკატორის დამახასიათებელ კატეგორიას - "ახალი ინდიკატორები", რაც იმას ნიშნავს, რომ ინდიკატორი ახლადშექმნილია.

ინდიკატორი Stochastic (ალტერნატიული ხედვა)

ინდიკატორი Stochastic - განკუთვნილია საბაზრო სიტუაციისათვის, როდესაც ბაზარზე არის სუსტი ტრენდი. მისი მუშაობის პრინციპია - უკვე გასული რაიმე ინტერვალის დახურვის ფასებისა და ფასების ცვლილების საზღვრების ანალიზი და შედარება.

საუკეთესო ინდიკატორები

ინტერნეტ სივრცეში ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით შეხვდებით ინდიკატორის დამახასიათებელ კატეგორიას - "საუკეთესო ინდიკატორები", რაც ასეთი ეპითეტების ავტორების თვალსაზრისით იმას ნიშნავს, რომ ამ ინდიკატორების ალგორითმი საუკეთესოა და მათი გამოყენება ვაჭრობაში მხოლოდ და მხოლოდ დადებით რეზულტატებს იწვევს.

ფორექსის სავაჭრო სესიების ინდიკატორი i-CassierWorkTime

თავისი არსით ინდიკატორი წარმოადგენს სავაჭრო სესიების პერიოდების განმსაზღვრელ ინსტრუმენტს.

ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები

ინტერნეტ სივრცეში ინდიკატორების დიფერენციაციის თვალსაზრისით შეხვდებით ინდიკატორის დამახასიათებელ კატეგორიას - "ტრენდის შემობრუნების ინდიკატორები", რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ინდიკატორების ძირითადი დანიშნულებაა დროულად შეატყობინოს ტრეიდერს ტრენდის შემობრუნების შესახებ.

ტრენდის პროგნოზირების ინდიკატორი Xprofuter

ტრენდის მოძრაობის მიმართულების სწორი განსაზღვრა ტრეიდინგის უმთავრესი ამოცანაა.

ფორექს ინდიკატორების კლასიფიკაცია

ფორექს ინდიკატორები წარმოადგენენ ტექნიკური ანალიზის უმნიშვნელოვანეს ინსტრუმენტს. მათი სწორი კონფიგურირების შემთხვევაში იზრდება მათგან მიღებული სიგნალების ეფექტუობა.

ინდიკატორი channels_v2.5

ინდიკატორი სავალუტო გრაფიკზე ავტომატურ რეჟიმში ხაზავს მხარდაჭერის და წინააღმდეგობის ხაზებს, რომლებიც თავის მხრივ წარმოადგენენ ფასური არხების საზღვრებს.

ტრენდის ინდიკატორები

ფორექს ტერმინოლოგიაში ხშირად შეხვდებით ტერმინს "ტრენდის ინდიკატორი", რომელიც არის ინდიკატორის ერთ ერთი კატეგორია, რომელიც ჩემი აზრით არის, წმინდა წყლის პირობითი დაყოფა.

სავაჭრო მოცულობების ინდიკატორი

სავაჭრო მოცულობების ინდიკატორი - ტრეიდერებისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე საჭირო ინსტუმენტს, ვინაიდან ზოგიერთი ფორექს თეორიის მიხედვით სწორედ სავაჭრო მოცულობები და ღია ინტერესები პერსპექტიული პროგნოზირების ყველაზე ზუსტ შესაძლებლობას იძლევა.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top