ფორექსის სავაჭრო ნიუანსები

ვისწავლით ათასგვარ სტრატეგიებს, ვაჭრობის ტაქტიკებს, ანალიზის სახეობებს და ა.შ., მაგრამ როგორც ყველაფერში, ასევე ფორექსშიც არსებობს ის ნიუანსები რომლებიც აუცილებელია წარმატებული ფორექს ბიზნესისთვის.

 

როგორ ვივაჭროთ ცენტურ ანგარიშზე

ცენტურ ანგარიშებზე ვაჭრობას ახასიათებს რამდენიმე ნიუანსური თავისებურება და მცირედ განსხვავდება კლასიკურ ანგარიშებზე ვაჭრობისაგან.

ვაჭრობა მრჩეველების მეშვეობით

წარმატებული ტრეიდინგისათვის საჭიროა ტექნიკური ანალიზის სრულყოფილი ცოდნა და ვალუტის კურსების მოძრაობის პროგნოზირება.

როგორ ხდება სტოპ ლოსის დაყენება

სტოპ ლოს ორდერის დაყენება ფორექსზე ვაჭრობისას აუცილებელ მოქმედებას წარმოადგენს.

ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი სკალპინგური ტექნიკა

სკალპინგი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან მეთოდს და ვაჭრობის ამ სისტემისთვის არ არის საჭირო  სწავლების ხანგრძლივი პროცესი, ამიტომ იგი ხშირად გამოიყენება დამწყები ტრეიდერების მიერ.

სკალპინგის მეთოდი - ზოგადად

სკალპინგი არის ფორექსზე მუშაობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი.

ტრეიდინგის 5 ზოგადი წესი

წარმატებული ტრეიდინგისთვის საჭიროა 5 ზოგადი წესის დაცვა.

სავაჭრო ტაიმფრეიმების შერჩევა - ზოგადი რეკომენდაციები

კითხვა, თუ რომელ ტაიმფრეიმზე ვივაჭროთ წარმოიშვება ფორექსზე მუშაობის დაწყებისთანავე.

რამდენიმე რჩევა ფორექსზე წარმატების მიღწევისათვის

ფორექსზე სწრაფად დიდი შემოსავლის მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელია, ასეთი რეზულტატის მიღწევის შანსი, კაზინოში მოგების შანსს უტოლდება.

პოზიციის ჩაკეტვა ფორექსზე (კლიტეს გამოყენება ფორექსზე)

წამგებიანი პოზიციის შემთხვევაში ტრეიდერის მთავარი ამოცანაა დანაკარგის მაქსიმალური მინიმიზაცია.

როგორ ვივაჭროთ სიახლეებზე, თეორია და საჭირო ინსტრუმენტები

სიახლეებზე ვაჭრობა ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი სტრატეგია არის, ეს დაკავშირებულია, შესაბამისი სიახლის გამოქვეყნების შემდეგ,  კურსის ცვლილების მაღალპროგნოზირებადობასთან.

ტაიმფრეიმი (Time Frame) - ოპტიმალური ვარიანტის განსაზღვრა და არჩევა

ტაიმფრეიმი (Timeframe) – დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაში, სავალუტო წყვილის გრაფიკზე მიმდინარეობს ფასის მოძრაობა.

პუნქტის ღირებულება ფორექსზე

ზოგჯერ, სავაჭრო ოპერაციების განხორციელებისას საჭიროა პუნქტის ღირებულების გამოთვლა. აღნიშნული საჭიროა - საკრედიტო მხარის განსაზღვრის, სტოპ ლოსის და ტეიკ პროფიტის სწორი დაყენებისათვის, შესაბამისად ზარალისა და მოგების გამოთვლისათვის.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top