პროგნოზი EUR/USD 15.04-19.04 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: აღმავალი ტენდენციის "სამი სანთლის კომბინაცია";
 • პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

 • D1: --;
 • <

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: დაღმავალი დივერგენცია;
 • D1: --;
 • W1: აღმავალი დივერგენცია;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: ჩანასახშია აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". ეს მოვლენა დროში გაწელილი იქნება, ვინაიდან საქმე გვაქვს კვირის გრაფიკთან;
 • პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურის "თავი და მხრების" ჩანასახი. 1.1200 ფასური დონის (იგივე: გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%) დამაჯერებლად გარღვევის და მის ქვემოთ ფასის გამყარების შემდეგ, აღნიშნულ ფიგურას ტენდენციის შესრულების კარგი პერსპექტივა ექნება;
 • პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

 • MN: --

Geoforex.info პრიორიტეტი: პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი ნეონის მწვანე არხის ზედა საზღვარი;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.1400 ;[/list_ite] [list_item]დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 100%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + ფასური დონე 1.1500 ;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1600;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • ფასური დონე 1.1800;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1900;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.2000;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 1504-1904 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% + აღმავალი მწვანე არხის ქვედა საზღვარი;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი ლურჯი არხის ქვედა საზღვარი (ოთხივე - უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერის დონეა);
 • გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61%;
 • ფასური დონე 1.1100;
 • ფასური დონე 1.1000;
 • გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top