პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: "ბზრიალა";
 • პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

 • D1: დაღმავალი "პინბარი". პინბარი კლასიკურია, თუმცა არაკლასიკურ პოზიციაში დგას, რაც მისი მიზნის/დანიშნულების სრულყოფილად შესრულების ალბათობას ამცირებს;
 • პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: ჩანასახშია აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". ეს მოვლენა დროში გაწელილი იქნება, ვინაიდან საქმე გვაქვს კვირის გრაფიკთან;
 • პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურის "თავი და მხრების" ჩანასახი. 1.1200 ფასური დონის (იგივე: გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%) დამაჯერებლად გარღვევის და მის ქვემოთ ფასის გამყარების შემდეგ, აღნიშნულ ფიგურას ტენდენციის შესრულების კარგი პერსპექტივა ექნება;
 • პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

 • MN: --

Geoforex.info პრიორიტეტი: ფასი იმყოფება უმნიშვნელოვანეს მხარდაჭერის დონეზე. 2018 წლის ნოემბრის თვიდან ფასი იმყოფება მარკეტმეიკერებისთვის "კომფორტულ" დიაპაზონში და ერთგვარ წონასწორობაშია. ამიტომ მიუხედავად მკვეთრად გამოხატული დაღმავალი ტრენდისა, მაინც არ ვიჩქარებ დაღმავალი პოზიციების გახსნას, პირიქით ვეძებ ყიდვის წერტილებს. "გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%" - იმდენად მნიშვნელოვანი დონეებია (ადგილი სადაც ფასი ამჟამად იმყოფება), რომ მათ გარღვევას და ქვემოთ ტენდენციურ გამყარებას საკმაო სიფრთხილით და სკეპტიციზმით ვუდგები. დანარჩენი კი: ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.1300 ;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 23%;[/list_ite] [list_item]დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61%;[/list_ite] [list_item]დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.1400 + დაღმავალი ნეონის მწვანე არხის ზედა საზღვარი;[/list_ite] [list_item]დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1500 + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1600;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • ფასური დონე 1.1800;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1900;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.2000;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 08.04-12.04 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი ლურჯი არხის ქვედა საზღვარი (სამივე - უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერის დონეა);
 • ფასური დონე 1.1100;
 • ფასური დონე 1.1000;
 • გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top