პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: დაღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

 • W1: დაღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

 • D1: დაღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა"-მ ბრწყინვალედ იმუშავა; /list_item]

  პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

  [list_item]D1: --;
 • W1: მუშაობს აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". მაქსიმალური მიზანი: "ზონა - 1.1900". ეს მოვლენა დროში გაწელილი იქნება, ვინაიდან საქმე გვაქვს კვირის გრაფიკთან;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურის "თავი და მხრების" ჩანასახი;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

 • MN: --

Geoforex.info პრიორიტეტი: განსაკუთრებული პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი წითელი არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1400;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი ნეონის მწვანე არხის ზედა საზღვარი + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 38%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1500 + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1600;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 161%;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • ფასური დონე 1.1800 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1900;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.2000 + დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 261%;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 04.03-08.03 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 38% (ზონა - სადაც ფასი ამჟამად იმყოფება)+ აღმავალი იისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1300;
 • დაღმავალი იისფერი ფიბონაჩის 76% + გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი ლურჯი არხის ქვედა საზღვარი;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61%;
 • ფასური დონე 1.1100;
 • ფასური დონე 1.1000 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top