პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: --;
 • W1: არაკლასიკური აღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

 • D1: აღმავალი პინბარი;
 • პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: აღმავალი დივერგენცია;
 • H4: აღმავალი დივერგენცია;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა" იმყოფება "სვით ზონაში". მაქსიმალური მიზანი: "ზონა - 1.1430";
 • პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

 • D1: --;
 • W1: ჯერ კიდევ მუშაობს აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". მაქსიმალური მიზანი: "ზონა - 1.1900". ეს მოვლენა დროში გაწელილი იქნება, ვინაიდან საქმე გვაქვს კვირის გრაფიკთან;
 • პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურის "თავი და მხრების" ჩანასახი;
 • პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

 • MN: --

Geoforex.info პრიორიტეტი: განსაკუთრებული პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი შავი არხის ზედა საზღვარუ + ფასური დონე 1.1300;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + ფასური დონე 1.1400;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50%;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი წითელი არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1400;
 • დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი წითელი არხის ზედა საზღვარი;
 • დაღმავალი ნეონის მწვანე არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1500 + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1600;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 161%;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • ფასური დონე 1.1800 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1900;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.2000 + დაღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 261%;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 18.02-22.02 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61%;
 • ფასური დონე 1.1100;
 • ფასური დონე 1.1000 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 76% + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top