პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

პროგნოზი ეყრდნობა გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.

გასული კვირის პროგნოზების სიგნალების სისწორეში თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ შაბლონის, სტატიის სურათების და ტერმინალის გრაფიკის შედარებით.

ტრენდული პრიორიტეტები გასული კვირის სანთლების ფორმის მიხედვით:

 • MN: იანვრის თვის სანთელის იდენტიფიცირება შესაძლებელია, როგორც დაღმავალი ტენდენციის "ჯვარი", ასევე "ბზრიალა". თუმცა განლაგებით(ჯვარი) და ფორმით(ბზრიალა)კლასიკურად არცერთი არაა. "ჯვარი"-ს შემთხვევაში სანთელი უფრო მაღლა უნდა მდებარეობდეს და ტრენდს ზემოდან უნდა დაჰყურებდეს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება მაღალი ალბათობით თქმა იმისა, რომ საქმე გვაქვს დაღმავალი ტენდენციის "ჯვართან". "ბზრიალას" შემთხვევაში სანთლის ტანი უფრო მსხვილი უნდა იყოს. ამიტომ რამდენადაც ბანალურად არ უნდა ჟღერდეს - თებერვალში, მკვეთრად გამოხატულ ტენდენციასთნ საქმე არ გვექნება, თუმცა დაღმავალი სვლის მოლოდინს მაინც აჩენს აღნიშნული სანთელი;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

 • W1: --;
 • D1: არაკლასიკური, დაღმავალი ტენდენციის კორექციული "პინბარი".;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

MACD (12,26,9) დივერგენციები (სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის ფანჯარაში):

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: --;
 • MN: --;

ვულფის ტალღები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: ჯერ კიდევ მუშაობს აღმავალი ტენდენციის "ვულფის ტალღა". მაქსიმალური მიზნით: "ზონა - 1.1900". ეს მოვლენა დროში გაწელილი იქნება, ვინაიდან საქმე გვაქვს კვირის გრაფიკთან;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

 • MN: --;

გრაფიკული ფიგურები:

 • H1: --;
 • H4: --;
 • D1: --;
 • W1: დაღმავალი ტენდენციის გრაფიკული ფიგურის "თავი და მხრების" ჩანასახი;
 • პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

 • MN: --

Geoforex.info პრიორიტეტი: განსაკუთრებული პრიორიტეტების გარეშე. ვაჭრობა ამ სტრატეგიის სიგნალების მიხედვით.

კვირის დახურვის ზემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • დაღმავალი წითელი არხის ზედა საზღვარი + ფასური დონე 1.1500;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 50% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ნეონის მწვანე არხის ზედა საზღვარი ;
 • დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1600;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23% + დაღმავალი ლურჯი ფიბონაჩის 76%;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38% + საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 38%;
 • ფასური დონე 1.1800 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ზედა საზღვარი;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1900;
 • საშუალოვადიანი დაღმავალი წვრილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.2000;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 50%;

H1(1)

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

H1(2)

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

D1

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

W1

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

MN

პროგნოზი EUR/USD 04.02-08.02 (2019)

კვირის დახურვის ქვემოთ:

კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი ანუ 0%-იანი და ასიანი ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო ზოგიერთ ფიბონაჩემთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს.

 • გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 50%;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 38% + აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 38%;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 50% + აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 50% + ფასური დონე 1.1400;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 61%;
 • აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 76% + აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 61%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% + ფასური დონე 1.1300;
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი იასამნისფერი ფიბონაჩის 23% + გრძელვადიანი აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61% + დაღმავალი ყავისფერი არხის ქვედა საზღვარი;
 • ფასური დონე 1.1100;
 • ფასური დონე 1.1000 + დაღმავალი შოკოლადისფერი არხის ქვედა საზღვარი;

პროგნოზის შაბლონის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top