მრჩეველი ZL

მრჩევლის გამოყენება შესაძლებელია 4 და 5 ციფრიანი კოტირებების მქონე ბროკერებთან პროგრამული პარამეტრების უცვლელად, ვინაიდან ისინი უნივერსალურია.

მრჩეველი ვაჭრობს "ფორექსის სტრატეგიის ZL"-ის სტრატეგიის მიხედვით

სავალუტო წყვილის გრაფიკზე მრჩევლის დაყენების შემდეგ აუცილებლად ჩართეთ შემდეგი პარამეტრები:

 • "Allow Live Trading"/"Разрешить советнику торговать"/"მიეცეს მრჩეველს ვაჭრობის უფლება";
 • "Allow DLL Imports"/"Разрешить импорт DLL"/"DLL იმპორტის უფლება";
 • "Allow import of external experts"/"Разрешить импорт внешних экспертов"/"გარე ექსპერტების იმპორტის უფლება";

აგრეთვე რეკომენდებულია ჩართვა:

 • "disable automated trading when the account has been changed"/"Отключить советники при смене счета"/"მრჩევლის გათიშვა ანგარიშის ცვლილებისას";
 • "disable automated trading when the profile has been changed"/"Отключить советники при смене профиля"/"მრჩევლის გათიშვა პროფილის ცვლილებისას";

ყველა დანარჩენი პარამეტრი უნდა გაითიშოს.

 • lot=0.1; პოზიციის მოცულობა;
 • loss_percent_lot=false; დინამიური ლოტის ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა;
 • MaxRisk=2; დინამიური ლოტის მუშაობის დროს ზარალის მაქსინალური დონე პროცენტებში მთლიანი დეპოზიტიდან;
 • buy_profit=160; ყიდვის პოზიციების პროფიტი;
 • buy_loss=50; ყიდვის პოზიციების სტოპ ლოსი;
 • sell_profit=100; გაყიდვის პოზიციების პროფიტი;
 • sell_loss=50; გაყიდვის პოზიციების სტოპ ლოსი;
 • over_limit=40; №4 მწვერვალის მიერ №3 მწვერვალის გარღვევის შემდეგ ფასის მიერ სვლის მაქსიმალური მანძილი პუნქტებში;
 • under_limit=40; ზემოთა პუნქტის საპირისპირო მნიშვნელობა;
 • ExtDepth=15; \\ ინდიკატორი ZigZag-ის I პარამეტრი;
 • ExtDeviatiion=0; \\ ინდიკატორი ZigZag-ის II პარამეტრი;
 • ExtBackstep=3; \\ ინდიკატორი ZigZag-ის III პარამეტრი;
 • indent_over=5; ყიდვის ორდერის დაყენების დონიდან დაშორების მანძილი;
 • indent_under=5; გაყიდვის ორდერის დაყენების დონიდან დაშორების მანძილი;
 • magic1=66; magiс მრჩევლის მიერ გახსნილი ორდერების ნომერი;
 • magic2=67; magiс მრჩევლის მიერ გახსნილი ორდერების ნომერი;
 • filtr=90; №1 და №3 მწვერვალებს შორის მინიმალური დასაშვები მანძილი;

მრჩევლის გადმოწერა

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
 • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top