ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე"

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე" ეფუძნება მნიშვნელოვანი დონეების გარღვევასა და ასხლეტას.

სტრატეგიის ალგორითმი მდგომარეობს შემდეგში:

თუ, რომელიმე წერტილი ფასს აისხლეტს ერთხელ, მაშინ არსებობს ალბათობა იმისა, რომ ასხლეტა კიდევ მოხდება, და თუ ამ წერტილს ფასი გაარღვევს, მაშინ მას (ფასს) ექნება კარგი აჩქარება, იმისათვის, რომ ტრეიდერმა მიიღოს მოგება გარღვევის მიმართულებით გახსნსნილი პოზიციისგან.

განვიხილოთ სურათზე წარმოდგენილი მაგალითი:

ფორექსის სტრატეგია "ვაჭრობა დონეებზე"

სურათზე გამოსახულია სავალუტი წყვილისთვის მნიშვნელოვანი დონე. ისრებით ნაჩვენებია ორდერის გახსნის მიმართულება, ხაზებით - სტოპ ლოსები, რომელთა გარღვევის შემდეგ სავაჭრო პოზიცია ავტომატურად უნდა შემოტრიალდეს საპირისპირო მიმართულებით. ფასის მიერ 15-20 პუნქტის პროფიტის მიღწევის შემდეგ (დამოკიდებულია სავაჭრო წყვილის ვოლატილობაზე), პოზიცია გადაგვყავს უზარალობის დონეზე ან/და ვიწყებთ ტრეილინგს. 

მნიშვნელოვანი დონეების გარღვევის ან ასხლეტის პროგნოზის დადასტურებისათვის შესაძლებელია გამოვიყენოთ შემდეგი მეთოდი:

  • ასხლეტა - თუ ფასმა მნიშვნელოვან დონემდე იმოძრავა საკმაოდ დიდი პერიოდის განმავლობაში, სხვა ტრენდებთან მიმართებაში, კორექციის გარეშე;
  • გარღვევა - ფასი ხშირად ებჯინება მნიშვნელოვან დონეს და თანდათან ამცირებს ასხლეტილი სანთლების Low დონეებს.

ბოლო ორ წინადადებას მიაქციეთ ყურადღება, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ფორექსზე ვაჭრობისას.

 

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top