საბაზო აქტივები

როგორც უკვე ვიცით, ფიუჩერსი არის საბაზო აქტივების წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტი.

მსოფლიოს სხვადასხვა ბირჟაზე ძირითადში ერთი და იგივე საბაზო აქტივები ივაჭრება, თუმცა განსხვავებები მაინც არსებობს. ეს გამომდინარეობს ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური სპეციფიკიდან და საბაზო აქტივის აქტუალურობიდან. ის რაც აქტუალური იყო 2009 წელს, შესაძლებელია 2015 წელს აღარ ივაჭრებოდეს და პირიქით. ასევეა ეკონომიკური სპეციფიკაც, თუ კონტრაქტი РТС ინდექსზე აქტუალურია მოსკოვის საფონდო ბირჟისთვის, იგივე ინდექსი ვერაფრით ვერ ივაჭრებს ჩიკაგოს ბირჟაზე.

მაგრამ სავაჭრო კატეგორიები ყველა ბირჟაზე ერთი და იგივეა:

  • ვალუტები;
  • ინდექსები;
  • აქციები;
  • საპროცენტო განაკვეთები;
  • სასაქონლო კონტრაქტები;

ზოგად კონტექსტში უნდა ითქვას:

  • მსოფლიოს ყველა ბირჟა დამოკიდებულია იმ სიახლეებზე, რომლებიც გენერირდება ამერიკულ სავაჭრო მოედნებზე. დროის სარტყელების განსხვავების გამო, ზოგიერთი ბირჟის სავაჭრო სესიები ემთხვევა იმ პერიოდს, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღამის პერიოდია და შესაბამისად საქმიანი ცხოვრება არ ჩქეფს, ამიტომ ზოგიერთ ბირჟაზე არსებობს დამატებითი ე.წ. საღამოს ან დილის სესიები (თუ ამის საშუალებას დროის სარტყელი იძლევა), სადაც ვაჭრობა მიმდინარეობს ამერიკის სავაჭრო მოედნების პარალელურად. ბირჟებზე სესიების განრიგს შეგიძლიათ გაეცნოთ თავად ბირჟის ვებ-საიტზე და შესაბამისად განსაზღვროთ, დროის თვალსაზრისით თუ როგორი გადაკვეთა აქვს ამ ბირჟას ამერიკულ სავაჭრო მოედნებთან;
  • ბირჟების უმრავესობაზე კლირინგი ხორციელდება დღეში ორჯერ. აგრეთვე შესაძლებელია იყოს შუალედური კლირინგის ეტაპიც;
  • სავაჭრო ინსტრუმენტების სიას, ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაციას, საგარანტიო უზრუნვეყოფის ოდენობას, საგარანტიო უზრუნველყოფის მინიმალურ საბაზო დონეს და სწრაფი ბაზრის კონტრაქტების ვაჭრობისა და გარიგებების შედეგების არქივს - ასევე გაეცნობით კონკრეტული ბირჟის ვებ საიტზე;

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top