ფიუჩერსების გაშიფვრა - ფიუჩერსული კონტრაქტების სპეციფიკაცია

არსებობს კოდებისა და აღნიშვნების გარკვეული სახეობები, რომლითაც სწრაფ ბაზრებზე ხდება ფიუჩერსული კონტრაქტების სტანდარტიზაცია.

საქმეში ჩაუხედავ  ადამიანს ფიუჩერსების გაშიფვრა  შესაძლებელია რთულად მოეჩვენოს, თუმცა ეს ძალაინ მარივი საკითხია და ყველა ბირჟისთვის ერთი და იგივეა (თითქმის ყველა ბირჟისთვის).

ფიუჩერსის აღნიშვნა შედგება სამი ნაწილისგან:

  • საბაზო აქტივის კოდი, კოდების შესახებ ინფორმაციებს შეგიძლიათ გაეცნოთ თავად ბირჟის საიტზე;
  • ექსპირაციის წელი;
  • ექსპირაციის თვე;

ზემოთ ხსენებული სპეციფიკაციის მიხედვით ფიუჩერსი  GOLD-12.15 არის აფინირებული ოქროს ზოდების კონტრაქტი, სადაც:

  • GOLD – საბაზო აქტივის კოდია, აფინირებული ოქროს ზოდები;
  • 12 – კონტრაქტის ექსპირაციის თვე - დეკემბერი;
  • 15 – კონტრაქტის ექსპირაციის წელი, 2015;

სწრაფ ბაზარზე არაფერი არ არის დამალული. არსებობს ყველა საჭირო ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ფიუჩერსულ კონტრაქტებს. მათი წაკითხვა შესაძლებელია შესაბამისი ბირჟების ოფიციალურ  ვებ-საიტებზე. ამასთან ერთად, საიტებზე მოცემულია ინფორმაციები არა მარტო ფიუჩერსების გაშიფვრის, არამედ საბაზო აქტივების მოცულობების და საბაზო აქტივების ფიუჩერსული კონტრაქტების რაოდენობის შესახებ, აგრეთვე ფიუჩერსის ბრუნვის ბოლო ვადის (ექსპირაცია) და საგარანტიო უზრუნველყოფის შესახებ.

კომენტირების ფორმა

გააკეთეთ კომენტარი

ქართული კლავიატურა
0
  • No comments found

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top