ფორექსის არასტანდარტული ინდიკატორები

არასტანდარტულ ინდიკატორებს - უწოდებენ ისეთ ინდიკატორებს, რომლებიც სავაჭრო ტერმონალის სტანდარტულ კომპლექტში არ შედის. ინტერნეტ სივრცეში მრავლადაა ასეთი ინდიკატორები. ბევრი მათგანი წმინდა წყლის უაზრობაა, თუმცა არსებობს იმისთანა ინდიკატორები, რომლებიც ტრეიდერს მუშაობას უადვილებენ. რუბრიკაში წარმოდგენილია ასეთი ინდიკატორები და სკრიპტები (სკრიპტები - იგივე ინდიკატორებია, თუმცა პროგრამირების სისტემის განსხვავებისა და გრაფიკზე გამოსახვის თვისებების განსხვავებულობის გამო მათ ცალკე სახელი - სკრიპტები ჰქვია)

 

მაქსიმუმების და მინიმუმების ინდიკატორი (Trade Day)

ინდიკატორი Trade Day გამოიყენება ტექნიკურ ანალიზში და გვიჩვენებს გასულ დღეებში დაფიქსირებულ ფასურ მაქსიმუმებსა და მინიმუმებს.

iPanel Trend Indicator

iPanel Trend Indicator - არის მარტივი ინდიკატორი, რომელიც საკმაოდ ზუსტად ავლენს ტრენდის მიმართულებას, ანუ მიმდინარე ფასის მოძრაობის მიმართულებას.

Indicator Fibonacci - ფიბონაჩის დონეების ინდიკატორი

ფიბონაჩის დონეების ინდიკატორი მუშაობს წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეების საფუძველზე, რომლებიც მიიღება ფიბონაჩის დონეებით - L1, L2, L3, L4, H1, H2, H3, H4.

იაპონური სანთლების ინდიკატორი

ინდიკატორი განკუთვნილია ტრენდის ქცევის პროგნოზირებისათვის, გრაფიკზე გამოსახული უკანასკნელი იაპონური სანთლის თვისებების გათვალისწინებით.

IN10TION News Reader - სიახლეების ინდიკატორი

ზოგიერთი ტრეიდერის აზრით, სტატიაში წარმოდგენილი ინდიკატორი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია თავის კატეგორიაში.

ფიბო დონეების (არხების) ინდიკატორი MA Chanels FIBO

ინდიკატორის გრაფიკზე დააქვს ფიბო დონეები (არხები). შესაძლებლობას აძლევს ტრეიდერს განთავისუფლდეს, ბაზარზე შესასვლელად არხებზე არსებული წერტილების მოძიების მექანიკური სამუშაოსგან. ინდიკატორს უნდა მიეცეს საწყისი პარამეტრები, ხოლო შემდეგ პროგრამა თავისით დახაზავს ფიბო არხებს.

Indikator News - მნიშვნელოვანი სიახლეების ინდიკატორი

აღნიშნული ინდიკატორი გამოიყენება სიახლეებზე ვაჭრობის დროს.

სპრედის გამოთვლის ინდიკატორი

სპრედის გამოთვლის ინდიკატორი გრაფიკზე ვიზუალურად ასახავს სავალუტო წყვილის სპრედის რაოდენობას, რაც ტრეიდერს საშუალებას აძლევს სწორედ განალაგოს სტოპ-ორდერები და განსაზღვროს მოგების რაოდენობა, უმეტესად სკალპინგური ვაჭრობის დროს. ეს ინდიკატორი განსაკუთრებით გამოსადეგია მცურავი სპრედის პირობებში.

სტატისტიკა

Яндекс.Метрика
 
 
 
 

SSL სერტიფიკატი COMODO CA Limited

sll

 

გაფრთხილება რისკების შესახებ

საერთაშორისო სავალუტო ბაზარზე - ფორექსზე (Forex) და ოფციონებზე (Options) მუშაობის (ვაჭრობის) დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენ გაცნობიერებული გაქვთ რისკები, რომლებიც თან სდევს ვაჭრობას საკრედიტო მხარის გამოყენებით და რომ თქვენ ამისათვის გაქვთ თეორიული და პრაქტიკული მომზადების საკმარისი დონე.

Top